Dobre praktyki / Realizacje

Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Formularz wyszukiwania w ramach: Dobre praktyki / Realizacje
Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

Celem projektu „To My Wszyscy Tworzymy Kulturę” była aktywizacja społeczno—kulturalna mieszkańców gminy Susiec poprzez realizację siedmiu inicjatyw lokalnych....

Dotacje
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim

Celem projektu „Zaangażowani w kulturę — #popełniamykulturę” była aktywizacja mieszkańców, uświadomienie im, że warto włączać się w tworzenie oferty...

Dotacje
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach

Zadanie „Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!” miał na celu zainicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w...

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej

Projekt „Twórczy ferment w pustostanach” zakładał realizację czterech inicjatyw, które zostały złożone przez mieszkańców Woli Małej i Dąbrówek. Miał on...

Dotacje
Moniecki Ośrodek Kultury

Projekt „Kreatywnie w MOKu” polegał na zrealizowaniu pięciu inicjatyw lokalnych mających na celu integrację międzypokoleniową mieszkańców wsi, popularyzację tańca...

Dotacje
Świdnicki Ośrodek Kultury

Realizacja projektu „Przestrzeń z odzysku” miała na celu rozwijanie działalności Świdnickiego Ośrodka Kultury o wydarzenia adresowane do młodzieży oraz aktywizujące te osoby,...

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie

W ramach projektu „Dzieje się w gminie — kulturalny Sochocin” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych, które miały na celu integrację lokalnego środowiska,...

Dotacje
Miejski Ośrodek Kultury w Policach

Projekt „Realizator — Twórcze Działania Lokalne w Policach” obejmował realizację czterech inicjatyw oddolnych. Celem projektu było podjęcie współpracy z lokalną...

Dotacje
Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

Projekt „Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017” zakładał zaangażowanie lokalnej społeczności w życie kulturowe Gminy Pruszcz Gdański poprzez zrealizowanie pięciu...

Dotacje
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

Celem projektu „Centrum Aktywności Lokalnej” było popieranie i promocja róznych form edukacji, promocja i wspieranie dzieci i młodzieży z różnych środowisk lokalnych oraz...

Dotacje
Strzelecki Ośrodek Kultury

Głównym celem projektu „Kierunek — aktywacja kulturalna” była aktywizacja lokalnej spółeczności ukierunkowana na działania kulturalne. Dzięki realizacji...

Dotacje
Sandomierskie Centrum Kultury

Głównym założeniem projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu” było wzmacnianie i rozwijanie potencjału kulturotwórczego mieszkańców Sandomierza poprzez...