Dobre praktyki / Realizacje

Dom Kultury+
Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Lokalne insporacje NCK+ w gminie Piszczac
Dotacje

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu

Poprzez realizację projektu „Lokalne insporacje NCK+ w gminie Piszczac” nastąpiło zwiększenie zainteresowania działaniami GCKiS w Piszczacu wśród mieszkańców gminy i osób...

Podwórko Boguszowice
Dotacje

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach

Realizacja projektu „Podwórko Boguszowice” przyczyniła się do aktywizacji uczestników i mieszkańców dzielnicy do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej....

JA w kulTUrze — inicjatywy lokalne 2017
Dotacje

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Projekt „JA w kulTUrze — inicjatywy lokalne 2017” miał na celu włączenie przedstawicieli społeczności lokalnej w działania kulturalne, wzmocnienie ich potencjału...

7 wieków 7 życzeń
Dotacje

Ośrodek Kultury w Czernicy

Projekt „7 wieków 7 życzeń” miał na celu wzrost zaangażowania mieszkańców Czernicy w podejmowanie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju społeczności oraz zorganizowanie obchodów...

Razem w Kulturze
Dotacje

Myśliborski Ośrodek Kultury

Celem projektu „Razem w Kulturze” była aktywizacja środowiska lokalnego i zachęcenie do aktywnego udziału jak najszerszej grupy mieszkańców Myśliborza. Zrealizowano...

Instalacja Kultury
Dotacje

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Celem projektu „Instalacja Kultury” było zwiększenie zaangażowania M—GCKiS w Choroszczy w życie społeczności lokalnych oraz podjęcie spółpracy na rzecz kultury z osobami,...

Kuźnia kulturalna
Dotacje

Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku

Projekt „Kuźnia kulturalna” miał na celu zaangażowanie mało aktywnych środowisk i zorganizowanie inicjatyw atrakcyjnych dla mieszkańców oraz wzmocnienie roli domu kultury...

Kultura z Wami
Dotacje

Krasnostawski Dom Kultury

Celem projektu „Kultura z Wami” było stworzenie pola do realizacji aktywności kulturalnych i społecznych osobom i grupom, które przedstawiły najbardziej wartościowe pomysły w...

Kultura od nowa — inicjatywy lokalne w Hajnówce
Dotacje

Hajnowski Dom Kultury

Realizacja projektu „Kultura od nowa — inicjatywy lokalne w Hajnówce” przyczyniła się do wzmocnienia potencjału lokalnej społeczności i wyłonienia liderów chętnych do...

Mobilna kultura w gminie Rędziny
Dotacje

Gminny Ośrodek Kultury - Gminna Biblioteka w Rędzinach

Projekt „Mobilna kultura w gminie Rędziny” polegał na budowaniu dialogu i współpracy pomiędzy pracownikami GOK—u, a społecznością lokalną w sołectwach. Dzięki...

Akcja - Aktywacja
Dotacje

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce

Realizacja projektu „Akcja — Aktywacja” przyczyniła się do aktywizacji społeczności gminy Dąbrówka wokół wydarzeń kulturalnych zaplanowanych przez...

Cytryna — wyciśnij sok z kultury
Dotacje

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy

Przeprowadzenie projektu „Cytryna — wyciśnij sok z kultury” pozwoliło m.in. na zintegrowanie młodego pokolenia, rozwijanie znajomości kultury słowiańskiej oraz...