Realizacje

Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Formularz wyszukiwania w ramach: Realizacje

Realizacje

Wyników: 529
Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Nowince

W ramach projektu „Kulturalne Nowinki” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Nowinek.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach

W ramach projektu "Kultura OD-NOWA - inicjatywy" zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Kluczy.

Dotacje
Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku

W ramach projektu „Chcieć to móc. Aktywny kulturalnie Bisztynek” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców...

Dotacje
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

W ramach projektu „Lokalne pasje - realizujmy je razem” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Dynowa.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu

W ramach projektu „Dobrodzienianie to My!” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Dobrodzień.

Dotacje
Gminne Centrum Kultury w Grębowie

W ramach projektu „Bliskie spotkania z kulturą” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Grębów.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie

W ramach projektu „Rozkręćmy KULTURĘ w gminie Łukta cz. II” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców...

Dotacje
Centrum Kultury w Polkowicach

W ramach projektu „KULTURA ON! - działania na wypasie” zrealizowano trzy inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Polkowic.

Dotacje
Dąbrowski Dom Kultury

W ramach projektu "Więcej kultury - więcej tlenu" zrealizowano cztery inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

W ramach projektu „TO MY WSZYSCY TWORZYMY KULTURĘ - II edycja” zrealizowano siedem inicjatyw  lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców...

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury Perła

W ramach projektu „"Dobre Nowiny" - post covid'owa inicjatywa kulturalna” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla...

Dotacje
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

W ramach projektu „Inspiruje(My) Bodzentyn” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Bodzentyna.