Dobre praktyki / Realizacje

Dom Kultury+
Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Kulturalnie niehermetyczni. Budowa lokalnej platformy kultury
Dotacje

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

Celem projektu „Kulturalnie niehermetyczni. Budowa lokalnej platformy kultury”, realizowanego w Konopiskach, było inicjowanie oddolnych działań mieszkańców poprzez realizację...

Skrzynia pełna talentów
Dotacje

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice

Projekt „Skrzynia pełna talentów” zakładał zrealizowanie trzech inicjatyw lokalnych. Miały one na celu przede wszystkim prezentację i rozwój talentów i uzdolnień dzieci...

Bałuty Ożywione — Bazar Pomysłów
Dotacje

Bałucki Ośrodek Kultury

Projekt „Bałuty Ożywione — Bazar Pomysłów” polegał na wyborze sześciu najciekawszych inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców dzielnicy Bałuty....

Laboratorium Kultury
Dotacje

Miejski Dom Kultury w Szczytnie

Dzięki realizacji projektu „Laboratorium Kultury” zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców Szczytna w proces tworzenia kultury lokalnej poprzez...

Głośno o Kulturze
Dotacje

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe

Projekt „Głośno o Kulturze” miał za zadanie stworzyć przestrzeń do dialogu i współdziałania w sferze kultury różnych grup wiekowych z terenu gminy Ujazd. Głównym...

Zakreceni na Kulturę
Dotacje

Wołowski Ośrodek Kultury

Realizując projekt „Zakreceni na Kulturę”, którego celem było umożliwienie uczestnictwa w warsztatach artystycznych, twórczych i manualnych oraz integracja lokalnej...

Widzewski bank pomysłów na kulturę
Dotacje

Widzewskie Domy Kultury

Projekt „Widzewski bank pomysłów na kulturę” realizowany przez Widzewskie Domy Kultury w Łodzi miał na celu nawiązanie bliskiej współpracy i stałych relacji ze...

Raciborskie Dzielnice Kultury
Dotacje

Raciborskie Centrum Kultury

Projekt „Raciborskie Dzielnice Kultury” zwiększył aktywność kulturalną mieszkańców Raciborza, umożliwił mieszkańcom tworzenia działań...

Kuźnia pomysłów – inicjatywy lokalne w Gminie Bieliny 2017
Dotacje

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

W wyniku realizacji projektu „Kuźnia pomysłów – inicjatywy lokalne w Gminie Bieliny 2017” wzrósł poziom zaangażowania mieszkańców w tworzenie oferty kulturalnej gminy...

Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze
Dotacje

Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr" w Radomiu

Projekt „Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze” miał na celu przede wszystkim włączenie społeczności lokalnej naszego miasta w aktywne współtworzenie...

Firlej zaprasza
Dotacje

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej

Realizacja zadania „Firlej zaprasza” miała na celu integrację społeczności, budowanie wspólnoty opartej na poszukiwaniu i definiowaniu wspólnych wartości, a w wymiarze praktycznym...

Lokalni architekci zmian
Dotacje

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym

Celem zadania „Lokalni architekci zmian” było zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych Gminy Dobrzyniewo Duże w zakresie kultury. Dzięki realizacji oddolnych inicjatyw...