Dobre praktyki / Realizacje

Dom Kultury+
Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Firlej zaprasza
Dotacje

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej

Realizacja zadania „Firlej zaprasza” miała na celu integrację społeczności, budowanie wspólnoty opartej na poszukiwaniu i definiowaniu wspólnych wartości, a w wymiarze praktycznym...

Lokalni architekci zmian
Dotacje

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym

Celem zadania „Lokalni architekci zmian” było zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych Gminy Dobrzyniewo Duże w zakresie kultury. Dzięki realizacji oddolnych inicjatyw...

OOK – Nowe Inspiracje
Dotacje

Obornicki Ośrodek Kultury

Realizując projekt „OOK – Nowe Inspiracje” zostało przeprowadzonych siedem inicjatyw, które miały na celu aktywizację mieszkańców, integrację...

Hutnik Plus
Dotacje

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik"

W trakcie realizacji zadania „Hutnik Plus” przeprowadzone zostały cztery inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, które zwiększyły kompetencje kulturowe i...

Kultura w zgodzie z naturą
Dotacje

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

Realizując zadanie „Kultura w zgodzie z naturą” zostały przeprowadzone trzy inicjatywy lokalne. Miały one na celu podniesienie wiedzy mieszkańców wsi o rodzimych gatunkach...

Inicjaty–WY z kulturą
Dotacje

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

Podczas realizacji zadania „Inicjaty–WY z kulturą” zostało przeprowadzonych sześć inicjatyw lokalnych, które przyczyniły się do odkrycia nowych zasobów...

Kulturalna czterdziestka wspiera inicjatywy lokalne II
Dotacje

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie

Poprzez realizację projektu i realizację siedmiu inicjatyw lokalnych „Kulturalna czterdziestka wspiera inicjatywy lokalne II” zwiększył się udział grup nieformalnych w życiu...

 Inicjatywy na Familokach
Dotacje

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

Podczas realizacji projektu „Inicjatywy na Familokach” zrealizowane zostały cztery inicjatywy lokalne. Zwiększyły one zainteresowanie mieszkańców tradycjami śląskimi...

Dom Kultury + Wy
Dotacje

Legnickie Centrum Kultury

Projekt „Dom Kultury + Wy” miał na celu wprowadzenie i utrwalenie praktyki animacyjnej czy społecznej Legnickiego Centrum Kultury poprzez nawiązanie relacji z interesującymi osobami,...

Ładne Kwiatki - Ale Kultura
Dotacje

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie

Realizując projekt „Ładne Kwiatki- Ale Kultura” w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych mających na...

Wejdź w kulturę
Dotacje

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu

Celem projektu „Wejdż w kulturę” było wsparcie oddolnych, lokalnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gminy wiejskiej Trzebiel oraz wzmocnienie...

Nasz mały świat – zmieniajmy go na lepsze
Dotacje

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle

Realizując projekt „Nasz mały świat – zmieniajmy go na lepsze” przeprowadzono pięć inicjatyw mających na celu zbudowanie współpracy pomiędzy ośrodkiem...