Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie

Data publikacji: 27.03.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

W ramach projektu „Barczewskie Inicjatywy Lokalne” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Barczewa.

 

 

Inicjatywa nr 1: Amatorska Orkiestra Nikielki

Inicjator: Zbigniew Kalisz, Kamila Kubicka, Anna Przyborska

Opis inicjatywy: Przeprowadzono wszystkie założone etapy. Wykład edukacyjny, warsztaty wykonywania
amatorskich instrumentów z ogólnodostępnych materiałów w połączeniu z materiałami z recyklingu, opracowania akompaniamentu do utworów muzycznych. Zorganizowano koncert wokalno-instrumentalny z wykorzystaniem amatorskiego instrumentarium- spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców Nikielkowa, zaprezentowano amatorskie instrumenty. Wybierając tą inicjatywę kierowaliśmy się rekomendacją wynikającą z diagnozy wskazującej, że należy realizować i wspierać przedsięwzięcia budujące lub zwiększające poczucie
tożsamości z miejscem zamieszkania. Podczas spotkań warsztatowych i koncertu finałowego
próbowano integrować środowisko lokalne, budować i zacieśniać więzi międzypokoleniowej poprzez stworzenie amatorskiego zespołu wokalno-instrumentalnego, zaprezentowanie własnoręcznie wykonanych instrumentów m.in. z recyklingu oraz opracowanego repertuaru podczas spotkania integracyjno-kulturalnego.

Odbiorcy inicjatywy: Wszystkie grupy wiekowe

 

Inicjatywa nr 2: Wesele Warmińskie

Inicjator: Andrzej Turek, Bożena Białogrzywa, Barbara Toporowska, Ryszard Suchodolski

Opis inicjatywy: Finałowy spektakl poprzedziły warsztaty śpiewu tradycyjnego 16h, tańca i ruchu 8h, wykłady etnografa i historyka kultury 4h, przygotowano elementy strojów ludowych oraz scenografię niezbędną do zaprezentowania obyczajów związanych z ceremonią zaślubin. 2 października odbyła się prezentacja publiczna (Spektakl) wesela warmińskiego. Po spektaklu odbyło się wspólne biesiadowanie i integracja lokalnej społeczności.

Odbiorcy inicjatywy: Wszystkie grupy wiekow

 

Inicjatywa nr 3: Zakochać się w wiklinie

Inicjator: Edyta Duda, Emilia Kosacka, Aleksandra Tucholska

Opis inicjatywy: Podczas tej inicjatywy odbyły się 2 etapy warsztatów wikliniarskich z podstawy i dla grupy zaawansowanej. Inicjatywę zakończono wystawą powarsztatową. Uczestnicy pod kierunkiem profesjonalistów mogli samodzielnie wypleść przedmioty z wikliny.

Odbiorcy inicjatywy: wszystkie grupy wiekowe

 

Inicjatywa nr 4: Akademia Kobiet Aktywnych

Inicjator: Katarzyna Żbikowska, Magdalena Gutkowska, Grzegorz Kacprowicz

Opis inicjatywy: inicjatywa, która stworzyła przestrzeń, gdzie kobiety realizowały swoje pasje i zainteresowania,
nabywając nowe umiejętności. Uczestniczki na spotkaniu organizacyjnym wybrały interesujące je tematy zajęcia artystyczne, warsztaty: kultura i kuchnie świata, spotkanie z dietetyczką, spotkanie z aktorką, z pisarką, i projektantką mody. Inicjatywę trwającą pięć tygodni zakończono spotkaniem, na którym uczestniczące w projekcie panie wzięły udział w pokazie mody jako modelki, przełamując swój strach i wychodząc poza strefę komfortu. zaprezentowały również swoje umiejętności wokalne i instrumentalne szerokiej publiczności zgromadzonej na koncercie finałowym.

Odbiorcy inicjatywy: 20 kobiet w wieku 30-50 lat

 

Inicjatywa nr 5: Najciekawszy instrument świata- głos!

Inicjator: Dominika Sielawa, Elżbieta Majewska, Wiesława Jaworska

Opis inicjatywy: celem było upowszechnianie sztuki wokalnej, integracja i doskonalenie umiejętności wokalnych wszystkich osób zainteresowanych śpiewem z miasta i gminy Barczewo. w ramach inicjatywy odbyły się trzydniowe warsztaty z emisji głosu, dykcji, recytacji, mające podnieść umiejętności wokalne mieszkańców gminy Barczewo, mające na celu właściwe panowanie nad artykulatorami, poprawne korzystanie z instrumentu jakim jest głos ludzki. Projekt zakończony został koncertem.

Odbiorcy inicjatywy: wszystkie grupy wiekowe, mieszkańcy całej gminy

 

Inicjatywa nr 6: Poeci łączmy się!

Inicjator: Danuta Łowkiel, Bolesława Pączyński, Janina Gruda

Opis inicjatywy: inicjatywa podczas której najpierw odbył się maraton literacki - czytanie wierszy oraz koncert poezji śpiewanej wraz z przygotowanymi stoiskami literackimi. W następnej części inicjatywy odbyło się spotkanie autorskie i warsztat literackie z pisarką, tekściarką i blogerką z regionu Warmii i Mazur. W finale wydany został tomik poezji z poezją grupy poetyckiej związanej z projektem. Celem była integracja mieszkańców miasta i gminy Barczewo, pod kątem spotkania ludzi uzdolnionych literacko, piszących wiersze lub inne formy literackie, a także możliwość spotkania się osób lubiących słuchać lub czytać poezję.

Odbiorcy inicjatywy: wszystkie grupy wiekowe, mieszkańcy całej gminy

 

 

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie
Fot. zdjęcia z realizacji projektu Zdjęcia z realizacji projektu