Wspólne działania

Formularz wyszukiwania w ramach: Wspólne działania
Konwenty
 

Konwenty mają na celu zarówno podnoszenie kompetencji dyrektorów i pracowników instytucji kultury, jak i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami biorącymi udział w...

Konferencje
 

Spotkania beneficjentów kolejnych edycji programu, stanowią forum do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy  samorządowymi instytucjami kultury. Organizowane konferencje...

Partnerstwo lokalne
 

Jednym z ważnych elementów programu Dom Kultury+ jest zachęcenie Państwa do działania w ramach partnerstwa lokalnego.

Wielkopolska Rada Kultury
 

Wielkopolska Rada Kultury jest dobrowolnym forum skupiającym dyrektorów i przedstawicieli instytucji i placówek kultury z terenu Wielkopolski. Powstała w 2011 roku w Śremie.

Stowarzyszenie dyrektorów samorządowych instytucji kultury
 

Organizacja pozarządowa utworzona 12 lutego 2014 roku przez szefow domów i ośrodków kultury, bibliotek i muzeów z terenu Dolnego Śląska. Jej główne cele to: reprezentowanie interesów...

European Network of Cultural Centers
 

European Network of Cultural Centres (ENCC),  czyli Europejska Sieć Ośrodków Kultury rozpoczęła swą działalność w Belgii w 1994. 

Zachodniopomorskie forum kultury
 

Zachodniopomorskie Forum Kultury powstało pod auspicjami Forum Kraków i zaczęło regularnie się spotykać od sierpnia 2011 roku. Podczas spotkań dyskutuje się na tematy najbardziej aktualne...

Forum Kraków
 

Forum powstało z inicjatywy Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej, jako jeden z efektów Kongresu Kultury Polskiej. Jest...