Realizacje

Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Formularz wyszukiwania w ramach: Realizacje

Realizacje

Wyników: 557
Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu

W ramach projektu "Kulturodzielnia. Nie zamykamy Kultury w Domu!" zrealizowano sześć lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy...

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

W ramach projektu "Kultura przy kafeju cz.II" zrealizowano sześć lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii

W ramach projektu „COOLturalne bogoryjskie inicjatywy lokalne – czas start” zrealizowano sześć lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-integracyjnym dla...

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury SEZAM

W ramach projektu "W SEZAMIE otwieramy się i tworzymy kulturę" zrealizowano pięć lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Tarnowo...

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach

W ramach projektu „Mała gmina, duże chęci” zrealizowano sześć lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Rutki.

Dotacje
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu

W ramach projektu "Twoja KOLEJ - inicjatywy mieszkańców" zrealizowano pięć lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców...

Dotacje
Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu

W ramach projektu "Mieszkańcy kluczem do ZAMKU. Kulturalne inicjatywy dla gminy Inowłódz" zrealizowano siedem lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-integracyjnym dla...

Dotacje
Dom Pracy Twórczej „Bajka”

W ramach projektu "Wspólne działanie - inicjatywy lokalne w DPT Bajka" zrealizowano sześć lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców...

Dotacje
Dom Kultury w Gostyni

W ramach projektu "MDK - Mój Dom Kultury" zrealizowano pięć lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Wyry.

Dotacje
Chmielnickie Centrum Kultury

W ramach projektu "Spełniamy marzenia" zrealizowano pięc lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Chmielnik.

Dotacje
Centrum Kultury w Knurowie

W ramach projektu "Nowe otwarcie" zrealizowano siedem Centrum Kultury w Knurowie lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców miasta Knurów....

Dotacje
Centrum Kultury Gminy Ustka

W ramach projektu "Aktywni mogą więcej cz. II" zrealizowano siedem lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gimny Ustka.