Realizacje

Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Search form as part of: Realizacje

Realizacje

Results: 489
Dotacje
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

W ramach projektu „Lokalne pasje - realizujmy je razem” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Dynowa.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu

W ramach projektu „Dobrodzienianie to My!” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Dobrodzień.

Dotacje
Gminne Centrum Kultury w Grębowie

W ramach projektu „Bliskie spotkania z kulturą” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Grębów.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie

W ramach projektu „Rozkręćmy KULTURĘ w gminie Łukta cz. II” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców...

Dotacje
Centrum Kultury w Polkowicach

W ramach projektu „KULTURA ON! - działania na wypasie” zrealizowano trzy inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Polkowic.

Dotacje
Dąbrowski Dom Kultury

W ramach projektu "Więcej kultury - więcej tlenu" zrealizowano cztery inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

W ramach projektu „TO MY WSZYSCY TWORZYMY KULTURĘ - II edycja” zrealizowano siedem inicjatyw  lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców...

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury Perła

W ramach projektu „"Dobre Nowiny" - post covid'owa inicjatywa kulturalna” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla...

Dotacje
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

W ramach projektu „Inspiruje(My) Bodzentyn” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Bodzentyna.

Dotacje
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

W ramach projektu „Młodych zwrot na kulturę” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Wiszni Małej.

Dotacje
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej

W ramach projektu „W Kontakcie” zrealizowano trzy inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Wrocławia.

Dotacje
Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu

W ramach projektu „Niewiadom – tu (współ) tworzymy kulturę” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy...