Dotacje i stypendia

Wspieramy organizacje i twórców poprzez programy:

  • dotacyjne,
  • stypendialne,
  • grantowe
  • oraz pomoc socjalną.