Pomoc socjalna

archive

W latach 2021-22 Narodowe Centrum Kultury prowadziło nabór wniosków w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

W związku z pandemią COVID-19 w latach 2020-2022 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury wypłaciły łącznie 35 677 zapomóg socjalnych o wartości 59 311 000 zł.

W 2023 roku pomoc socjalna dla twórców i artystów świadczona jest bezpośrednio przez MKiDN. Informacje o trybie składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury znajdują się na stronie:

Pomoc socjalna dla twórców i artystów 2023

WAŻNE: Pomoc socjalna dla twórców i artystów wolna od podatku dochodowego

Narodowe Centrum Kultury informuje, że - zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 21 lipca 2021 roku - wsparcie socjalne dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej jest wolne od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na jego wysokość (bez limitu).  W związku z powyższym na NCK nie ciąży obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od tych świadczeń, a także obowiązek sporządzenia deklaracji podatkowej PIT-11