Pomoc socjalna

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej o pomoc mogą się ubiegać artyści i twórcy, którzy posiadają dorobek w zakresie działalności kulturalnej oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Od 1 marca 2021 r. Narodowe Centrum Kultury zaprasza ludzi kultury do składania wniosków. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. Aby zarejestrować się i złożyć wniosek online, kliknij:

Złóż wniosek →

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Kontakt

Wsparcie socjalne artystów i twórców