Kultura – Interwencje

The strategic objective of the National Centre for Culture's grant programme Kultura – Interwencje (Culture – Interventions) is to create conditions for strengthening identity and participation in culture at regional, local, and national level through financial support for projects promoting cultural heritage and increasing the presence of culture in social life. 

O wsparcie w ramach programu Kultura – Interwencje mogą ubiegać się zarówno samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu terytorialnego), jak i organizacje pozarządowe.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ważne informacje