Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Pilotażowa edycja programu odbyła się w 2013 roku.    

Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2023. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 24 kwietnia do 31 października 2023 roku.