Kontakt

Kultura – Interwencje
Anna Jermacz
Kierownik Działu Programów Dotacyjnych (Edukacja kulturalna, Kultura - Interwencje, Bardzo Młoda Kultura)