Konwersja cyfrowa domów kultury

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem projektu jest rozwój kompetencji instytucji kultury w zakresie projektowania działań z obszarów edukacji kulturalnej oraz animacji kultury z wykorzystaniem internetu i narzędzi ICT. Działania obejmują kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w niezbędny sprzęt IT i oprogramowanie.

Rezultatem projektu będzie co najmniej 250 instytucji kultury przygotowanych do projektowania i realizacji oferty kulturalnej online.

Wartość projektu: 42 287 500,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 39 043 712,54 zł

Ważne informacje

logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowe Centrum Kultury