Konwersja cyfrowa domów kultury

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem programu jest:

  • wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
  •  doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Ważne informacje

logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowe Centrum Kultury