Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach

Date of publication: 13.06.2024
Średni czas czytania 7 minutes
print

W ramach projektu „Mała gmina, duże chęci” zrealizowano sześć lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Rutki.

Inicjatywa nr 1: Kino pod Niebem – Łączy pokolenia

Inicjatywa związane była z grami i zabawami podwórkowymi, aby ocalić je od zapomnienia warto zapoznać dzieci i młodzież ze spędzaniem wolnego czas sprzed lat. Inspirując się wspomnieniami seniorów inicjatywa zakłada gry i zabawy międzypokoleniowe, zespołowe np. „zabawa w dwa ognie”, „ducza” (z drewnianymi palonami-kijami), ''toczenie fajerek”, „zośka” (skarpeta z piaskiem), „podwórkowe bierki”, „warcaby” (plansza namalowana kredą, kamienie to pionki), „flinston” (guma typowa z dawnych lat), „chłopek” (plansza rysowana kredą pudełko metalowe z pisakiem, po paście do butów), dawne bańki mydlane itp.

Kolejnym krokiem był wieczór z nieodpłatną projekcją filmową. Wybór repertuaru padł na dwa filmy "Mia i biały Lew" oraz "Wojna z dziadkiem". Celem inicjatywy była popularyzacja kultury poprzez gry i zabawy między pokoleniowe, zespołowe naszych rodziców i dziadków oraz plenerowy pokaz filmowy. W ramach zadania odbył się poczęstunek dla uczestników i osób związanych z realizacja zadania.

 

Inicjatywa nr 2: Chwała i cześć – pamiętamy

Działanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów wicia wieńców dożynkowych i równianek - lokalny wytwór rękodzielniczy charakterystyczny dla tej części Podlasia. Wieńce zostały zaprezentowane na wystawie w dniu 17.09.2023 przy zabytkowej dzwonnicy w Rutkach Kossakach. Wszyscy przybyli mieszkańcy mieliśmy przy okazji możliwość wysłuchania debiutanckiego występu chóru" Na swojską nutę" , a także skosztować tradycyjnych potraw przygotowanych przez KGW Polne Kwiaty. Po występie został rozstrzygnięty konkurs oraz wręczono nagrody za najpiękniejsza równiankę.

 

Inicjatywa nr 3: Na swojską nutę

Inicjatywa zaczęła się 24.09.2023 spotkaniem z piosenką i pieśnią patriotyczną. Projekt zakładał powiększenie istniejącej od października 2022 r. scholii dziecięcej o kolejnych uczestników (w tym dorosłych) i poszerzenie repertuaru o utwory o tematyce patriotycznej. Niestety tylko jeden cel został zrealizowany, poszerzenie repertuaru. Wspólne śpiewanie daje możliwość większej integracji środowiska i połączenia takich form działania jak koncert połączony z poczęstunkiem bądź spotkaniem kulinarnym. Zostały stworzone nowe aranżacje znanych utworów o tematyce patriotycznej, powiązanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Nastąpiło „odświeżenie” zapomnianych dzisiaj utworów na temat ziemi łomżyńskiej i jej narodowych bohaterów, których twórcą jest osoba zamieszkująca do dzisiaj w miejscowości Grądy-Woniecko. Przygotowanie poczęstunku stanowiło integralną część z realizowanymi spotkaniami wokalno-instrumentalnymi i koncertami. Z zakupionych materiałów chętne mamy uczestników projektu własnoręcznie uszyły stroje.

 

Inicjatywa nr 4: Zaklęte w papier

Warsztaty wokalne skierowane do mieszkańców Gminy Rutki polegały na nauce pieśni ludowych, uczestnikami były dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Inicjatywa wprowadziła elementy kultury ludowej w życie lokalnej społeczności i zainspirowała do pogłębiania więzi międzypokoleniowych. Podczas realizacji warsztatów został zawiązany chór. Zwieńczeniem działań był koncert pieśni ludowych w szkole podstawowej oraz w GOKiB. Efektem finalnym inicjatywy jest stworzenie śpiewnika pieśni ludowych wraz z wydrukiem i oprawą.

 

Inicjatywa nr 5: W poszukiwaniu lokalnego smaku

Działanie polegało na realizacji warsztatów twórczych kreowania z papieru i składało się z trzech części: warsztaty orgiami – sztuka składania papieru (dla dzieci i młodzieży), warsztaty orgiami modułowego (dla dzieci i młodzieży), warsztaty wykonania wycinanki z wzorami ludowymi i elementami historii Rutek. warsztaty zaczęły się 11.10.23 18,24 a 29.10.23 odbyła się wystawa prac. Efektem było naniesienie wzoru na koszulki. Uczestnicy mogli rozwijać zdolności manualne, swoje talenty i zainteresowania. Poprzez wykorzystanie symboli z lokalnej kultury i historii np., wycinanki, historii rycerza, zabytków gminy, uczestnicy poznają lokalną kulturę i historię. Nauczyli się efektywnie spędzać czas wolny. Prace wykonane na warsztatach zostaną zaprezentowane na wystawie, która dostępna będzie w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece. Powstały koszulki z wzorami ludowymi i historycznymi.

 

Inicjatywa nr 6: Plon niesiemy, plon

Inicjatywa zakładała realizację warsztatów z lokalnego dziedzictwa kulinarnego regionu. W projekcie przewidziano międzypokoleniowe spotkania. Podczas tych spotkań odbyła się dyskusja na temat tradycyjnej kuchni regionalnej. Uczestnicy warsztatów poproszeni zostali o przyniesienie własnych przepisów na dania, które wykonuje się w ich domach „od wieków”. Następnie została podjęta decyzja o wyborze kilku przepisów w celu odtworzenia najsmaczniejszych, najstarszych i najciekawszych tradycyjnych dań. Kolejno były one degustowane przez uczestników warsztatów i mieszkańców Gminy Rutki. Na podstawie opinii zostało wybrane danie, które będziemy promować jako produkt lokalny. Warsztaty poprowadzi pochodzący z Rutek, słynny kucharz Łukasz Rakowski. Wynikiem warsztatów będzie broszura zawierająca przepisy na lokalne dania.