Kontakt

Dom Kultury+
Anna Pasznik
Zastępca Kierownika Działu Programów Dotacyjnych (Dom Kultury+, Infrastruktura domów kultury)