Dobre praktyki / Realizacje

Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Formularz wyszukiwania w ramach: Dobre praktyki / Realizacje
Dotacje
Staszowski Ośrodek Kultury

W ramach projektu ,,Otwieramy Kulturę - staszowskie inicjatywy lokalne''  zrealizowano sześć inicjatyw na terenie gminy Staszów.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach

W ramach projketu ,,Ożyw samego siebie - dogrywka'' zrealizowano sześć inicjatyw w celu zaktywizowania mieszkańców do działań na rzecz swojego środowiska.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

W ramach projketu ,,InicJaTyWy Wisznice 2.0'' zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych w ramach wykorzystania potencjału gminy Wisznice.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

W ramach programu ,,Aktywni w kulturze'' zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych na terenie gminy Istebna.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

W ramach projektu  ,,Gminna Faktoria Kultury -  Inicjatywy start!'' zrealizowano siedem inicjatyw w celu rozwoju zasobów kulturotwórczych...

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie

W ramach projektu ,,Kultura - tworzymy ją razem'' zrealizowano cztery inicjatywy na terenie gminy Grabowo.

Dotacje
Dom Kultury w Subkowach

W ramach projektu ,,Inicjatywy Lokalne w Gminie Subkowy'' zrealizowano siedem inicjatyw w celu integracji i aktywizacji mieszkańców. 

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy

W ramach projektu ,,Rzeczyckie kulturalne inicjatywy lokalne'' zrealizowano siedem inicjatyw mających na celu zaangazowania mieszkańców w kulturę. 

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie

W ramach projektu ,,Młodzieszyńskie inicjatywy lokalne'' zrealizowano trzy inicjatywy mające na celu lepsze poznanie się mieszkańców Młodzieszyna.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim

W ramach projektu ,,Chrzypskie inicjatywy lokalne'' zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych, które zostały wybrane przez mieszkańców gminy.

Dotacje
Złocieniecki Ośrodek Kultury

W ramach projektu ,,Złocienieckie inicjatywy lokalne'' zrealizowano siedem inicjatyw mających na celu wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych gminy...

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

W ramach projektu ,,Mieć pomysł na kulturę'' zrealizowano siedem inicjatyw w ramach akcji zwiększenia zaangażowania Gminnego Ośrodka Kultury w życie...