Dobre praktyki / Realizacje

Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Formularz wyszukiwania w ramach: Dobre praktyki / Realizacje
Dotacje
Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

W ramach projektu ,,Inicjatywy lokalne na piątkę z plusem'' zrealizowano pięć inicjatyw na terenie gminy Kowale Oleckie.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie

W ramach projektu ,,Stawiamy na współpracę - GOK w Pszczewie blisko mieszkańców'' zrealizowano siedem inicjatyw wybranych dla mieszkańców Pszczewa....

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie

W ramach projektu ,,Kulturalnie Aktywni - Dom Kultury +'' zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych na terenie gminy Pawłów.

Dotacje
Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu

W ramach projektu ,,Aktywni Mieszkańcy - Inspirujące Miasto''  zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych na terenie Terespola. 

Dotacje
Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice

W ramach projektu ,,RAZEM ZAPROJEKTUJMY KULTURĘ!'' zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych dzięki, którym zbadano potencjał kulturotwórczy...

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu

W ramach projektu ,,Włącz się w kulturę'' zrealizowano cztery inicjatywy lokalne na terenie Unisławia.

Dotacje
Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie Koźlu

W ramach projektu ,,Realizacja potrzeb kulturalnych mieszkańców Koźla'' zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych dla mieszkańców Koźla. 

Dotacje
Mogileński Dom Kultury

W ramach projektu ,,Dom Kultury + Inicjuj z MDK'' zrealizowano siedem inicjatyw w celu wzmocnienia zaangażowania Mogileńskiego Domu Kultury w życie lokalnej...

Dotacje
Gminne Centrum Kultury w Gródku

W ramach projektu ,,Inicjatywy lokalne w Gminie Gródek'' zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych.

Dotacje
Wadowickie Centrum Kultury

W ramach projektu ,,AKCJA! POTRZEBNA REAKCJA!''  zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych na terenie Wadowic.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku

W ramach projektu ,,Pomiechówek działa z PomPą!'' zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych na terenie Pomiechówka.

Dotacje
Siemianowickie Centrum Kultury

W ramach projektu ,,Współ/kultura'' zrealizowano siedem inicjatyw kulturalno-społecznych w celu wykorzystania potencjału kulturotwórczego członków...