Patronaty

W ramach swojej działalności Narodowe Centrum Kultury przyznaje wybranym przedsięwzięciom kulturalnym patronaty honorowe.

O patronatach:

Patronat honorowy może być przyznany inicjatywie, która:

  • ma zasięg, rangę lub znaczenie wojewódzkie, ponadregionalne, ogólnopolskie,
  • ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla realizacji celów statutowych NCK lub w swoim charakterze wiąże się bezpośrednio z tematami i ideami szerzonymi przez NCK,
  • odznacza się wysokimi walorami artystycznymi lub niesie za sobą wysoką wartość merytoryczną,
  • jest na zaawansowanym etapie realizacji.

Do wypełnienia wniosku potrzebne są m.in.:

  • opis przedsięwzięcia i uzasadnienie dla przyznania patronatu honorowego,
  • regulamin lub harmonogram przedsięwzięcia,
  • proponowane świadczenia na rzecz NCK w związku z przyznaniem patronatu,
  • przewidywana lub planowana kampania medialna.

Wypełnij wniosek:

Aby otrzymać patronat honorowy NCK, prześlij zgłoszenie poprzez formularz:

Formularz zgłoszeniowy

lub dostarcz wniosek pocztą/osobiście do siedziby NCK:
Narodowe Centrum Kultury, Dział Komunikacji i Promocji
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: PATRONAT HONOROWY

O przyznaniu (lub odmowie) przyznania patronatu honorowego przez Dyrektora NCK informujemy mailowo.

Kontakt

Patronaty NCK