Patronaty

W ramach swojej działalności Narodowe Centrum Kultury przyznaje wybranym przedsięwzięciom kulturalnym patronaty honorowe.

Patronat honorowy może być przyznany inicjatywie, która:
  • ma zasięg, rangę lub znaczenie wojewódzkie, ponadregionalne, ogólnopolskie,
  • ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla realizacji celów statutowych NCK lub w swoim charakterze wiąże się bezpośrednio z tematami i ideami szerzonymi przez NCK,
  • odznacza się wysokimi walorami artystycznymi lub niesie za sobą wysoką wartość merytoryczną,
  • jest na zaawansowanym etapie realizacji.

Kontakt

Patronaty NCK