Patronaty

W ramach swojej działalności Narodowe Centrum Kultury przyznaje wybranym przedsięwzięciom kulturalnym patronaty honorowe.

Główne założenia

Wniosek o przyznanie patronatu honorowego organizator składa do Dyrektora NCK. Patronat honorowy może być przyznany inicjatywie, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • ma zasięg, rangę lub znaczenie wojewódzkie, ponadregionalne, ogólnopolskie,
 • ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla realizacji celów statutowych NCK lub w swoim charakterze wiąże się bezpośrednio z tematami i ideami szerzonymi przez NCK,
 • odznacza się wysokimi walorami artystycznymi lub niesie za sobą wysoką wartość merytoryczną,
 • jest na zaawansowanym etapie realizacji.

Do wypełnienia wniosku potrzebne są m.in.:

 • opis przedsięwzięcia i uzasadnienie dla przyznania patronatu honorowego,
 • regulamin lub harmonogram przedsięwzięcia,
 • proponowane świadczenia na rzecz NCK w związku z przyznaniem patronatu,
 • przewidywana lub planowana kampania medialna.

Aplikuj

Aby otrzymać patronat honorowy Narodowego Centrum Kultury, prześlij zgłoszenie

 • poprzez formularz:

 

Formularz zgłoszeniowy→

 

 • pocztą na adres:

Narodowe Centrum Kultury
Dział Komunikacji i Promocji
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: PATRONAT HONOROWY

 • lub dostarcz go osobiście do siedziby NCK.

O przyznaniu (lub odmowie) przyznania patronatu honorowego przez Dyrektora NCK informujemy mailowo.

 

Kontakt

Paulina Niemczyk
Zespół PR