Kontakt

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
(Dział Szkoleń i Profesjonalizacji,
Dział Stypendialny,
Dział Kontroli Projektów)

Recepcja

tel. (+48 22) 2 100 100
fax (+48 22) 2 100 101
e-mail: nck@nck.pl

Sekretariat

tel. (+48 22) 2 100 103
fax (+48 22) 2 100 104

Inspektor Ochrony Danych
Marta Kaźmierska
iod@nck.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek–piątek
w godzinach 8:15–16:15

NIP: 525-235-83-53
REGON: 140-468-418

Dyrekcja NCK

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW
Dyrektor

Edward Chudzik 
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds. Projektów Kulturalnych

Marzena Strąk
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds. Komunikacji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz​ 
Zastępca Dyrektora ds. Projektów Edukacyjnych