O NCK

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest:

  • Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką.
  • Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury.
  • Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:

  • Inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych.
  • Informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.

NCK należy do ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centers). Misją ENCATC jest stymulowanie i zachęcanie do rozwoju kultury szczególnie w zakresie zarządzania, polityki edukacji kulturalnej i określania jej strategii w obliczu wielkich zmian zachodzących w dziedzinach kultury, sztuki i mediów.

W listopadzie 2015 roku NCK objęło funkcję Centrum Festiwalowego w ramach projektu Europe For Festivals, Festivals For Europe (EFFE)- międzynarodowej inicjatywy powołanej przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali (EFA), ukierunkowanej na promocję i współpracę najlepszych europejskich festiwali kulturalnych. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji związanych z projektem na na naszej stronie internetowej oraz na www.effe.eu.

Zobacz statut NCK
Statut