Praca w NCK

Zasady rekrutacji:

1) Analiza aplikacji
Czytając aplikację kandydata, zwracamy przede wszystkim uwagę na zgodność kwalifikacji z wymaganiami, czyli zestawem cech i umiejętności, które uznaliśmy za pożądane u kandydatów na dane stanowisko. Istotne są również wcześniejsze doświadczenia związane z kulturą.

2) Rozmowa kwalifikacyjna
Spotkanie mające formę wywiadu kompetencyjnego poprowadzi potencjalny przyszły przełożony, który zadaje kilka pytań merytorycznych.

3) Zakończenie procesu
Wybranej osobie złożymy konkretną ofertę zatrudnienia. Pozostałym Kandydatom zaproszonym na spotkanie podziękujemy za udział w procesie rekrutacji.