dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.
Dyrektor

Andrzej Bieńkowski
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds. Projektów Edukacyjnych 

Michał Rydzewski
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra

Marzena Strąk
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds. Komunikacji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych