Dyrekcja

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW
Dyrektor

Edward Chudzik 
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds. Projektów Kulturalnych

Marzena Strąk
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds. Komunikacji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych