dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.
Dyrektor

Edward Chudzik 
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds. Projektów Kulturalnych

Andrzej Bieńkowski
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds. Projektów Edukacyjnych 

Marzena Strąk
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds. Komunikacji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych