dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.
Dyrektor

Elżbieta Baron
Zastępca Dyrektora ds. projektów kulturalno-edukacyjnych i badawczych

Andrzej Bieńkowski
Za­stęp­ca Dyrektora ds. administracji i stypendiów

Michał Rydzewski
Za­stęp­ca Dyrektora ds. profesjonalizacji i wsparcia sektora kultury