Rada Programowa Narodowego Centrum Kultury

 1. prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
 2. Anna Ferens
 3. prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
 4. Piotr Metz
 5. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

Rada Programowa Galerii NCK Kordegarda

 1. prof. dr hab. Elżbieta Banecka
 2. Wojciech Boberski
 3. dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. ucz.
 4. dr hab. Łukasz Gaweł, prof. ucz.
 5. dr hab. Józef Grabski
 6. dr hab. Michał Janocha, prof. ucz.
 7. dr Janusz Kapusta
 8. Jolanta Rycerska
 9. prof. dr hab. Joanna Sosnowska
 10. prof. dr hab. Andrzej Szczerski
 11. Elżbieta Wrotnowska-Gmyz
 12. Ewa Zbroja