Rada Programowa Narodowego Centrum Kultury

 1. prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
 2. Anna Ferens
 3. prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
 4. Piotr Metz
 5. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

Rada Programowa Galerii NCK Kordegarda

 1. prof. dr hab. Joanna Sosnowska – przewodnicząca Rady
 2. prof. dr hab. Elżbieta Banecka – zastępca przewodniczącej Rady
 3. dr Anna Rudek-Śmiechowska – sekretarz Rady
 4. mgr Wojciech Boberski
 5. dr Izabella Galicka
 6. biskup dr hab. Michał Janocha, profesor UW
 7. prof. dr hab. Zbigniew Makarewicz
 8. mgr Jolanta Rycerska
 9. dr hab. Andrzej Szczerski
 10. mgr Elżbieta Wrotnowska-Gmyz