Rada Programowa

Rada Programowa Narodowego Centrum Kultury

 • prof. dr hab. Jan Rydel – zastępca przewodniczącego Rady
 • red. Edwin Bendyk
 • prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
 • dr hab. Piotr Korduba
 • Maria Jolanta Olszewska

Rada Programowa Galerii NCK Kordegarda

 • prof. dr hab. Joanna Sosnowska – przewodnicząca Rady
 • prof. dr hab. Elżbieta Banecka – zastępca przewodniczącej Rady
 • dr Anna Rudek-Śmiechowska – sekretarz Rady
 • mgr Wojciech Boberski
 • dr Izabella Galicka
 • biskup dr hab. Michał Janocha, profesor UW
 • prof. dr hab. Zbigniew Makarewicz
 • mgr Jolanta Rycerska
 • dr hab. Andrzej Szczerski
 • mgr Elżbieta Wrotnowska-Gmyz