Dobre praktyki / Realizacje

Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Formularz wyszukiwania w ramach: Dobre praktyki / Realizacje
Dotacje
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

W ramach projektu ,,Na tropie kultury'' zrealizowano pięć inicjatyw podczas, których zbadano potencjał kulturotwórczy mieszkańców gminy...

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie

W ramach projektu ,,Kerunek na Kulturę w gminie Jeżewo'' zrealizowano siedem inicjatyw w celu zaprezentowania potencjału kulturotwórczego mieszkańców Jeżewa.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury Mały Rudnik

W ramach programu ,, Kultura to my'' w Małym Rudniku zrealizowano siedem inicjatyw mające na celu nawiązanie dialogu z lokalną społęcznością.

Dotacje
Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta

W ramach programu ,,Akcja partycypacja? W OK!'' zrealiowano siedem inicjatyw lokalnych w ramach zaangażowania w kulturę miejscowej społeczności.

Dotacje
Dom Kultury ,,13 Muz'' w Szczecinie

W ramach projektu „Lokalnie-Kulturalnie. Potencjał Kulturotwórczy Szczecina” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych w wyniku badania potencjału kulturotwóczego.

Dotacje
Centrum Kultury w Mielnie

W ramach projektu „Działania kulturalne w Gminie Mielno” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne w celu rozpoznania potrzeb kulturalnych gminy Mielno. 

Dotacje
Centrum Kultury Młodych w Łodzi

W ramach projektu „Włącz się - Generator Twórczej Energii” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych w ramach realizacj diagnozy, której, celem jest poprawa...

Dotacje
Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem

W ramach projektu „Górale pienińscy na start - razem możemy więcej” zrealizowano trzy inicjatywy lokalne po przeprowadzeniu diagnozy społecznej, zbadaniu potencjału...

Dotacje
Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

W ramach projektu „Uwolnić Dom Kultury!” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych wynikających z efektu diagnozy przeprowadzonej wśród mieszkańców Kraśnika....

Dotacje
Bielański Ośrodek Kultury w Warszawie

W ramach projektu „Akcja Od Nowa: sąsiedzi łączcie się!” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych,a ich skutkiem ma być aktywne włączanie lokalnej...

Dotacje
Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin"

W ramach projektu „Grawitacja kulturalna” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych wynikających z realizacji diagnozy potencjału kulturowego odbiorców oferty Dzielnicowego...

Dotacje
Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku

Realizacja projektu „Kultura za torem” pozwoliła na integrację lokalnych liderów, wymianę pomysłów, a także podnoszenie kwalifikacji w zakresie wprowadzania w życie...