Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie

Data publikacji: 17.04.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „Gniewski Inkubator Kultury wyzwala kreatywność” zrealizowano pięć inicjatywy lokalnych  o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Gniew.


 

 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu Kobiety podczas warsztatów kulinarnych

Inicjatywa nr 1: Zapaleni do tańca i drewna

Inicjator: Grupa nieformalna Dzieci klubu z Opalenia

Opis inicjatywy: Projekt zakładał organizację warsztatów kulturalnych - tanecznych oraz manualnych ze stolarstwa i pirografii. Organizacja warsztatów manualnych ze stolarstwa i pirografii pozwoliła nam zbudować karmiki dla ptaków i zapoznać się ze sztuką wypalania obrazu w drewnie. Projekt miał na celu rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat, odkrycie młodych talentów wśród dzieci i
młodzieży i integrację wielopokoleniową wokół każdego wydarzenia.

Odbiorcy inicjatywy: dzieci w wieku od 8 do 15 lat

 

Inicjatywa nr 2: Bądźmy razem, przełamując bariery

Inicjator: Środowiskowy Dom samopomocy w Gniewie

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było wsparcie środowiska osób z niepełnosprawnością oraz ich integracja z otoczeniem poprzez
włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i umożliwienie im uczestnictwa we wspólnych zajęciach. Projekt zakładał integrację międzypokoleniową i wspólną aktywność seniorów i osób niepełnosprawnych.

Odbiorcy inicjatywy: Osoby niepełnosprawne i seniorzy z Gminy Gniew

 

Inicjatywa nr 3: One są wśród Nas – zwierzęta małe i duże

Inicjator: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Świętych Dzieci z Fatimy w Gogolewie

Opis inicjatywy: Celem działań była próba uwrażliwienia dzieci i
młodzieży oraz mieszkańców na potrzeby zwierząt, zarówno domowych, jak i hodowlanych. Poprzez inicjatywę pokazao, że zwierzęta mają
swoje uczucia i jak należy się z nimi obchodzić. Istotną częścią było również pokazanie, jak należy zachować się w sytuacjach niebezpiecznych.
Przeprowadzono warsztaty ze zwierzętami. Kolejną zbiórka karmy i potrzebnych rzeczy dla schroniska. Dodatkową aktywnością zrealizowaną w ramach inicjatywy były: warsztaty plastyczne, konkurs piosenki lub wiersza o zwierzętach.

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci i młodzież ze wszystkich szkół i przedszkoli gminy Gniew

 

Inicjatywa nr 4: Graffiti-street art w naszym mieście

Inicjator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zorganizowano warsztat malowania techniką graffiti oraz wystawę prac przygotowanych podczas warsztatu. Szczegółowe cele przedsięwzięcia: poznanie zasad legalnego malowania technikami graffiti bez niszczenia zabytków, obiektywów sakralnych czy
elewacji oraz nauka zasad pracy zespołowej. Warsztaty stanowiły przestrzeń dla młodzieży do spędzania czasu wolnego, która umożliwiła poprawę relacji koleżeńskich i lepsze poznanie się a także pozwolila na zwiększenie długofalowego efektu edukacyjnego całej lokalnej społeczności, poprzez organizację wystaw prac. 

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci i młodzież szkolna.

 

Inicjatywa nr 5: Nie ma to jak na Kociewiu – tradycyjnie i smacznie

Inicjator: Grupa nieformalna seniorzy z Kolorowego omu działająca przy organizacji pozarządowej Kolory Życia.

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było kultywowanie tradycji regionalnych i lokalnych, poprzez promocję kultury kociewskiej, w tym regionalnej kultury
kulinarnej wśród seniorów. Powyższe działania wzmocniły tożsamość kulturową społeczności lokalnej, tj. mieszkańców gminy Gniew oraz
umożliwiły udział w kulturze tej społeczności. Działania zakładały cykl warsztatów inspirowanych kulturą regionu kociewskiego. W
ramach wydarzenia kultura Kociewia była poruszana głównie w kontekście jej bogatych i wyjątkowych zwyczajów kulinarnych, tradycyjnych receptur. Wydarzenie składło się z warsztatów teoretycznych i praktycznych. 

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Gniew