Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 550
Dotacje
Współ / kultura, vol. 3

Siemianowickie Centrum Kultury dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum...

Dotacje
Podziel się pomysłem – sposób na diagnozę w Sandomierzu

Sandomierskie Centrum Kultury dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum...

Dotacje
Kopalnia Inicjatyw

Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego...

Dotacje
Kierunek: Inicjatywa!

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe...

Dotacje
W tyglu opatowskiej aktywności

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez...

Dotacje
Milanowskie inicjatywy lokalne – zrealizuj swoje kulturalne marzenie

Centrum Kultury w Milanówku dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe...

Dotacje
Przypływ pomysłów - kulturalna marina Ślesina

Miejsko-Gimnny Ośrodek Kultury w Ślesinie dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez...

Dotacje
Domy Kultury TCK w diagnozie i działaniu.

Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez...

Dotacje
Jelczańska Sieć Kultury

Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez...

Dotacje
KrajnaLab - lokalne działania warsztatowo-projektowe.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez...

Dotacje
Stacja Kultury - witaMY na pokładzie

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury - Serce Miasta" w Świeradowie-Zdroju dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom...

Dotacje
Dom kultury+ Inicjatywy miejskie

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego...