Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 543
Dotacje
Dzieje się w Gminie Czyżew!

Do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, dołączył Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie,...

Dotacje
Warsztaty wydobywcze dla osób zainteresowanych pisaniem wniosków wraz z diagnozą i realizacją inicjatyw oddolnych

Dołączenie do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" umożliwiło Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cekcynie pogłębienie dialogu odnośnie kultury z lokalną...

Dotacje
Duża sztuka do Debrzna puka! - badanie potencjału kulturowego mieszkańców

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie zaprosiło mieszkańców gminy Debrzno do wspólnego tworzenia oferty edukacyjno-animacyjnej poprzez udział w programie dotacyjnym...

Dotacje
Idzie nowe!

Dzięki uczestnictwu w programie „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2022", którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu...

Dotacje
Kultura na nowo w gminie Zambrów

Do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, dołączyła również gmina Zambrów, a dokładniej Gminne Centrum...

Dotacje
Otwieramy się na siebie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022” zdecydował się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta,...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych i rozwój inicjatyw lokalnych w Konstantynowie Łódzkim

Miejki Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, pragnąc wzmocnić więzi z mieszkańcami, dołączył do grona beneficjentów programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury pn....

Dotacje
Razem dla kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022” postanowił na nowo przyjrzeć się życiu kulturalnemu w gminie!

Dotacje
Zamkowa Kultura+

Dzięki uczestnictwu w programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022", którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, Centrum Kultury "Zamek w...

Dotacje
Grodzisk Wielkopolski - KULTURA NA OKRĄGŁO

Centrum Kultury RONDO dołączyło do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022". Zrealizowany w Grodzisku Wielkopolskim projekt „Grodzisk...

Dotacje
Świeżym krokiem z GOKiem

Kolejnym beneficjentem programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, został Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w...

Dotacje
Poleska natura to nasza kultura

"Poleska natura to nasza kultura" to projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie w 2021 roku. Instytucja znalazła się w gronie beneficjentów programu "Dom...