Kultura w waszych rękach

Data publikacji: 28.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Projekt „Kultura w waszych rękach" Gminnego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach to kolejna inicjatywa zrealizowana w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022".

Kultura w waszych rękach
Fot. zdjęcie z realizacji projektu zbieranie ankiet i pomysłów w ramach diagnozy

Zadanie polegało na zorganizowaniu spotkań informacyjnych oraz akcji promocyjnej w różnych sołectwach gminy Tomaszów Lubelski, celem przeprowadzenia diagnozy lokalnej społeczności. Oparto ją na dwóch filarach: rozmowach i wywiadach z mieszkańcami oraz ankiecie internetowej skierowanej do wszystkich zainteresowanych.
W ramach przeprowadzonej diagnozy, specjalnie powołana komisja wyłoniła najciekawsze pomysły na realizację wydarzeń kulturalnych, zainicjowanych przez mieszkańców i mieszkanki gminy. W projekt zaangażowano członków stowarzyszeń, Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły śpiewacze, Środowiskowy Dom Samopomocy, seniorów, dzieci i młodzież oraz wszystkich pozostałych przedstawicieli lokalnej społeczności.

Poniższy raport prezentuje wyniki działań, jakie w ostatnim czasie przeprowadził GOK w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach.