Data publikacji: 28.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Gminny Ośrodek kultury w Jedwabnie dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "FABRYKA KULTURY".

Fabryka kultury
Fot. zdjęcie z realizacji projektu uczestnicy podczas spotkania

Projekt "Fabryka Kultury" jest adresowany do osób w każdym wieku, ale skoncentrowano się na dorosłych (najmniej aktywnych w kulturze lokalnej) i seniorach (o największym potencjale). Diagnoza przeprowadzona została za pomocą standardowych narzędzi badawczych, takich jak wywiady grupowe, ankiety i analiza danych istniejących, a także z wykorzystaniem interaktywnych metod. W badaniu uczestniczyły sołectwa, lokalne przedsiębiorstwa oraz szkoły.

Pracownicy placówki zostali zaangażowani w przeprowadzenie diagnozy, co pozytywnie wpłynęło na ich integrację z lokalną społecznością i wzmocniło wizerunek Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie jako instytucji otwartej i sprzyjającej wymianie myśli, doświadczeń oraz pomysłów.