Publikacje

mapa z naniesionymi zdjęciami
Dotacje

Kultura z Wami!

Diagnoza potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców miasta Krasnystaw została przeprowadzona przez zespół pracowników Krasnostawskiego Domu Kultury. Jest to wynik...

grupa osób przed tablicą
Dotacje

Kultura od nowa - inicjatywy lokalne w Hajnówce

Publikujemy raport podsumowujący diagnozę lokalną przeprowadzoną w ramach projektu „Kultura od nowa - inicjatywy lokalne w Hajnówce”. Diagnoza lokalna kulturalnych potrzeb...

ręce piszące
Dotacje

Głośno o kulturze

W pierwszej części zadania „Głośno o kulturze” przeprowadzona została diagnoza lokalna realizowaną przez zespół badawczy Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna im. Witolda...

grupa osób wokół stołu
Dotacje

Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych

Diagnoza potrzeb kulturalnych opracowana została w związku z otrzymaniem przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "DOM...

wykres
Dotacje

Sochocin gminą otwartą na pomysły kulturalne mieszkańców

Niniejsze opracowanie powstało w wyniku pozyskania przez Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie dotacji ze środków Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu Sochocin gminą otwartą...

człowiek malujący na kartce
Dotacje

Twórczy ferment w pustostanach

Niniejszy dokument stanowi raport z przeprowadzonej wśród mieszkańców miejscowości Dąbrówki i Wola Mała (gmina Czarna) diagnozy w obszarze społeczno-kulturalnym. Diagnoza...

ludzie na sali
Dotacje

Akcja „Aktywacja”

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce realizuje Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017. W ramach pierwszej części zadania przeprowadzono diagnozę potencjału kulturowego...

arkusze wiszące na sznurku
Dotacje

ZAANGAŻOWANI W KULTURĘ

Badanie potrzeb kulturalnych i potencjału uczestnictwa oraz współtworzenia kultury przez mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego oraz okolicznych miejscowości gminnych zostało...

pani przed flipczartem
Dotacje

Nasz mały wielki świat – zmieniajmy go na lepsze

Publikacja powstała w ramach realizowanego w gminie Kolno programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jej głównym celem jest zaprezentowanie...

grupa osób podczas warsztatów
Dotacje

Widzewski bank pomysłów na kulturę

Widzewskie Domy Kultury podjęły się realizacji zadania o nazwie „Widzewski bank pomysłów na kulturę”, którego głównym celem było zwiększenie ich...

grupa młodzieży
Dotacje

Przestrzeń z odzysku

Raport został przygotowany na podstawie diagnozy lokalnej przeprowadzonej w ramach projektu „Przestrzeń z odzysku” realizowanego przez Świdnicki Ośrodek Kultury,...

panorama Sandomierza
Dotacje

Przepis na diagnozę w Sandomierzu

Sandomierskie Centrum Kultury zainicjowało projekt “Twój przepis na diagnozę w Sandomierzu”, by wyjść do mieszkańców i porozmawiać o kulturze w Sandomierzu. Diagnoza...