Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 550
Dotacje
Jesteś u siebie!

"Jesteś u siebie!" to projekt zrealizowany w 2022 roku przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie. Placówka znalazła się w gronie beneficjentów programu...

Dotacje
Gniewski Inkubator Kultury

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, chcąc zachęcić mieszkańców miasta i gminy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu miejscowej kultury, dołączyło do programu dotacyjnego...

Dotacje
W Kozielicach z Domem Kultury na plus!

"W Kozielicach z Domem Kultury na plus!" to projekt zrealizowany w 2022 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach. Inicjatywa miała miejsce dzięki udziałowi placówki w...

Dotacje
Rawskie inicjatywy lokalne

Do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury dołączyła również gmina Rawa Mazowiecka, a dokładniej działający od...

Dotacje
Kultura tu i teraz

Dzięki uczestnictwu w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne" Centrum Kultury i Sportu w Postominie zrealizowało w 2022 roku projekt "Kultura tu i teraz". Organizatorem...

Dotacje
Nurt na kulturę w gminie Płośnica

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy zaprosiło mieszkańców gminy do wspólnego tworzenia kultury w regionie w ramach udziału w programie dotacyjnym Narodowego...

Dotacje
Tkalnia Inicjatyw - od pomysłu do sukcesu

"Tkalnia Inicjatyw - od pomysłu do sukcesu" to projekt zrealizowany w 2022 roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie. Placówka znalazła się w gronie...

Dotacje
Wszyscy tworzymy kulturę

W ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie przeprowadził diagnozę potrzeb kulturowych mieszkańców i mieszkanek gminy.

Dotacje
Dla nas kultura

Kolejnym beneficjentem programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" zostało Gminne Centrum Kultury w Żmudzi z projektem pn. „Dla nas kultura".

Dotacje
Ornontowice Nowych Idei 2.0

To nie pierwsza inicjatywa, jakiej podjęło się ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach w ramach programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022". Placówka...

Dotacje
Kultura OdNowa. Zróbmy to razem!

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach w ramach udziału w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne" zrealizował w 2022 roku projekt "Kultura OdNowa. Zróbmy to...

Dotacje
Generalnie Lokalnie - odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego wśród mieszkańców gminy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu to kolejna instytucja, która w 2022 roku skorzystała z programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", organizowanego przez Narodowe...