Duża sztuka do Debrzna puka! - badanie potencjału kulturowego mieszkańców

Data publikacji: 21.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie zaprosiło mieszkańców gminy Debrzno do wspólnego tworzenia oferty edukacyjno-animacyjnej poprzez udział w programie dotacyjnym Narodowego Centrum Kultury pn. „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022".

Duża sztuka do Debrzna puka! - badanie potencjału kulturowego mieszkańców
Fot. zdjęcie z realizacji projektu tablica z pomysłami na warsztaty i wydarzenia

Punktem wyjścia do podjęcia działań w kierunku rozwoju lokalnej kultury było obecne gdzieniegdzie nadal przekonanie, że domy kultury niejako "narzucają" mieszkańcom swoją ofertę, nie biorąc pod uwagę ich faktycznych zainteresowań i potrzeb. Niektórzy twierdzą także, że nie dociera do nich wiedza na temat proponowanych przez CKSiT działań.
Instytucja obrała zatem za swój główny cel odwrócenie tego paradygmatu i położenie szczególnego nacisku na nawiązanie stałych relacji z mieszkańcami gminy.
Ważnym etapem w tym dążeniu stało się przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych, identyfikujących zasoby lokalnej społeczności. Na bazie zebranego materiału opracowano diagnozę, w której szczególne miejsce poświęcono wsłuchaniu się w głos mieszkańców i włączeniu ich do działania jako nowych kreatorów inicjatyw społeczno-kulturalnych. Więcej na jej temat można przeczytać w poniższym raporcie, prezentującym CKSiT jako instytucję nowoczesną, otwartą i wspólną dla wszystkich.