Iławskie Centrum Kultury

Data publikacji: 23.03.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „Kultura - wspólna sprawa. Diagnoza społeczności lokalnej w Iławie” zrealizowano trzy inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Iławy.

 

 

Inicjatywa nr 1: "Mistrz wiedzy o Iławie" - turniej plenerowy gier karcianych i planszowych

Inicjator: Marcin Fornahl i Miłosz Zakrzewski

Opis inicjatywy: Inicjatywa zakładała zorganizowanie plenerowego spotkania fanów gier karcianych oraz planszowych w Iławie w Parku przy Ślimaku
w pobliżu Iławskiego Centrum Kultury. Podczas wydarzenia odbył się turniej - mieszkańcy zagrali w samodzielnie stworzoną grę:
"Mistrz wiedzy o Iławie". Gra składa się będzie z 200 kart, na których zostały zamieszczone zagadnienia dotyczące historii Iławy, zaś
zasadami nawiązuje do znanej gry WTEDY KIEDY. Zagadnienia zostały ustaloneprzez mieszkańców w wyniku rozmów, za
pośrednictwem mediów itp. W ramach projektu powstało 100 egz. gry, które zostały bezpłatnie przekazane do szkół, bibliotek i innych
instytucji. Dodatkowo na pikniku odbyła się wystawa znalezisk odkopanych w regionie iławskim, gra fabularna z wątkiem historycznym
oraz animacje i konkursy przygotowane przez regionalistę, historyka i autora książek o Iławie.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt skierowany był do młodzieży oraz
osób dorosłych.

 

Inicjatywa nr 2: "Orkiestra - tylko dlaczego dęta"

Inicjator: Małgorzata Arent-Dembińska

Opis inicjatywy: Celami projektu były: promocja wśród lokalnej społeczności gry na instrumentach dętych, aktywizacja mieszkańców, odbudowa
relacji, międzypokoleniowa integracja i przekazywanie wiedzy dzieciom. Wydarzenie objęło cykl koncertów orkiestry dętej
połączonych z aktywną dla publiczności częścią edukacyjną. Podczas wydarzeń zaprezentowane zostały możliwości orkiestry dętej
poprzez grę zróżnicowanych utworów: marszów, muzyki rozrywkowej, tanecznej i filmowej oraz prezentację poszczególnych
instrumentów w przerwach pomiędzy granymi utworami z aktywnym zaangażowaniem słuchaczy (szczególnie najmłodszych) poprzez
grę, np. na instrumentach perkusyjnych. Podczas trzech spotkań oprócz koncertów odbyły się animacje dla dzieci - uczestnicy pod
okiem instruktorów przygotowali własne instrumenty z dostępnych w każdym domu materiałów oraz konkursy wiedzy. W związku z
realizacją projektu powstała broszura promująca muzykę dętą przygotowana przez grupę inicjatywną.

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci oraz rodziny z dziećmi

 

Inicjatywa nr 3: "A niebo wciąż jest niebieskie"

Inicjator: Agata Topolewska

Opis inicjatywy: Projekt dotyczył stworzenia pod wiaduktem kolejowym w Iławie (ul. Sobieskiego, trakt pieszy) barwnego muralu o tematyce
baśniowej z udziałem mieszkańców oraz organizacji warsztatów szablonu. . Praca nad muralem została wykonana przez grupę inicjatywną, w której
skład wchodzą studentki Akademii Sztuk Pięknych. Mural prezentuje pięć abstrakcyjnych wizji uczestniczących w projekcie artystek.
Do wspólnego malowania zostali zaproszeni mieszkańcy Iławy. Dodatkowo, artystki ponadto przeprowadziły w trakcie prac nad muralem warsztaty plastyczne dla dzieci. Całość została zakończona uroczystym otwarciem muralu połączonym z piknikiem, na którym przeprowadzono warsztaty tworzenia szablonu, zajęcia na temat stosowania koloru i technik artystycznych.

Odbiorcy inicjatywy: Wydarzenie kierowane było do dzieci i młodzieży.

 

Fot. zdjęcia z realizacji projektu