Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate"

Data publikacji: 23.03.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

W ramach projektu "ROK-owania" w akcji zrealizowano trzy inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Olecko.

 

 

Inicjatywa nr 1: Akcja Mazurka

Inicjator: Teresa Sulima

Opis inicjatywy: Działanie dotyczyło przybliżenia mieszkańcom gminy Olecko wiedzy o tradycyjnych strojach mazurskich za pomocą narzędzi związanych
ze współczesną modą i nowymi technologiami. Uszyte zostały współczesne kostiumy inspirowane kobiecymi ludowymi strojami
mazurskimi, 12 listopada odbyła się sesja modowa i wernisaż wystawy fotografii Marty Szmyt połączony z pokazem mody w wykonaniu
członkiń KGW w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w ROK "MG". Każdemu strojowi przypisany został kod QR. Po
zeskanowaniu kodu odbiorca trafiał na stronę internetową, gdzie mógł zapoznać się z informacjami (skonsultowanymi z etnografem)
dotyczącymi poszczególnych elementów tradycyjnego stroju mazurskiego oraz domowymi, gospodarskimi i odświętnymi sytuacjami,
przy których te stroje były dawniej używane. Kostiumy i wystawa trafią do Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Kijewie jako stała
ekspozycja. Zadanie zostało zrealizowane na żywo i online.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Olecko 

 

Inicjatywa nr 2: Konkurs im. Wróbelka Literackiego

Inicjator: Marka Borawskiego

Opis inicjatywy: Konkurs nawiązywał z jednej strony do tradycji dawnych Oleckich Czerwców Poetyckich, a z drugiej do popularnej w Olecku grupy
aktorów-amatorów działającej pod szyldem "Wróbelek Literacki", która od dwóch lat (z wyłączeniem czasu pandemii) prezentuje co
miesiąc nowy program artystyczny i gromadzi za każdym razem niemal stuosobową widownię. Grupę ma charakter międzypokoleniowy
i taką - międzypokoleniową - widownię przyciąga. W jury zasiedli: Wojciech Kass, Janina Osewska oraz Mirosław Słapik. Ka konkurs
spłynęło ponda 250 utworów ponad 50 autorów. Wręczenie nagród odbyło się 22 października w Miejsko-Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Olecku, która jest integralną częścią naszej instytucji. Wydarzenie połączone było z występami aktorów związanych z
"Wróbelkiem Literackim", a także czytaniem nagrodzonych utworów oraz prelekcją Mirosława Słapika. Wydarzenie odbyło się na żywo i
online.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Olecko

 

Inicjatywa nr 3: Wędrowanie. Otwarta sesja muzyczna - koncert na żywo i online

Inicjator: Justyna i Shaun Stuart

Opis inicjatywy: W sesji wzięli udział muzycy-amatorzy urodzeni w latach, 50.., 60., 70., 80.. i 90 zeszłego wieku, a także młodsi. Przedsięwzięcie budziło duże zainteresowanie - świadczy o tym liczba udostępnień postów z informacjami o nim. Muzycy z Olecka, a także zaproszeni przez nich
goście (online) w różnych konfiguracjach opracowali kolejne partie materiału muzycznego złożonego z nowych utworów Marka Gałązki -
oleckiego barda i animatora kultury. Kilkakrotnie spotkali się też na próbach w studiu muzycznym, żeby zagrać wspólne na otwartej sesji
w sali widowiskowej ROK. Efektem tego działania jest płyta, którą nieodpłatnie udostępnimy mieszkańcom. Wydarzenie finałowe odbyło
się na żywo i online.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Olecko

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate"
Fot. Marta Szmyt Zdjęcia z realizacji projektu