Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

Data publikacji: 23.03.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „Kultura Nowe Otwarcie - Cieszanów” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Cieszanow.

 

 

Inicjatywa nr 1: Powrót do przeszłości w sztuce użytkowej

Inicjator: Janina Szynal, Franciszek Szynal, Krystyna Załuska

Opis inicjatywy: Cykl warsztatów i zajęć artystycznych związanych z tradycjami regionu Roztocza, w projekt zaangażowani byli twórcy ludowi ze
Stowarzyszenia Twórców Ziemi Lubaczowskiej oraz członkinie KGW.
Odbyły się:
- warsztaty tworzenia makatek,
- warsztaty kartki okolicznościowe wykonane techniką haftu krzyżykowego,
- warsztaty tradycyjna rzeźba ludowa,

Odbiorcy inicjatywy: osoby zainteresowane kulturą ludową regionu

 

Inicjatywa nr 2: Kultura zaczyna się od korzeni

Inicjator: Renata Płoskoń. Maja Płoskoń. Jerzy Płoskoń

Opis inicjatywy: Seria wykładów i warsztatów dotyczące zapoznania z uprawą ekologiczną oraz permakulturową. Projekt odwoływał się do tradycji
związanej z regionem zielarstw na Roztoczu. W projekt zaangażowani byli miłośnicy przyrody, tradycji, zielarstwa, ogrodnictwa
naturalnego z terenu Gminy Cieszanów.
Odbyły się:
- wykład dotyczący tworzenia ogrodu permakulturowego,
- zajęcia praktyczne,
- warsztaty tworzenia mydeł ziołowych,
- spotkanie opowiadaczy,

Odbiorcy inicjatywy: grupa miłośników ogrodów, zielarstwa, przyrody – dorośli.

 

Inicjatywa nr 3: Szarpidruty czyli cykl spotkań z muzyką

Inicjator: Ksawery Bliziński, Paweł Rybak, Mateusz Piliszko

Opis inicjatywy: młodzieżowa inicjatywa muzyczna, połączenie warsztatów muzycznych z prezentacją zdobytych podczas nich umiejętność. W
projekt zaangażowani byli młodzi ludzie chcący rozwijać swoje talenty muzyczne
Odbyły się:
- warsztaty gitarowe,
- 2 koncerty lokalnych artystów,

Odbiorcy inicjatywy: młodzież, choć projekt nie zakłada ograniczeń wiekowych

 

Inicjatywa nr 4: Warsztaty kuglarskie i pokaz Fireshow

Inicjator: Kinga Zaremska, Ewelina Kopciuch, Aleksandra Ozimek

Opis inicjatywy: Cykl warsztatów kuglarskich, połączonych z finałowym pokazem, w ramach którego powstała grupa teatru ognia.
Odbyły się:
- warsztaty kuglarskie
- pokaz umiejętności uczestników warsztatów wraz z profesjonalną grupą kuglarską/fireshow,

Odbiorcy inicjatywy: Grupa osób powyżej 15 roku życia

 

Inicjatywa nr 5: Przyroda zaklęta w żywicy

Inicjator: Bożena Ważna, Jan Jabłoński, Krzysztof Nisztuk

Opis inicjatywy: Cykl warsztatów i spotkań związanych z tworzeniem przedmiotów z żywicy syntetycznej. W projekt zaangażowani byli lokalni
artyści
i zielarze.
Odbyły się:
- warsztaty zielarskie w 3 miejscowościach,
- warsztaty tworzenia przedmiotów z żywicy z wykorzystaniem ziół,

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy w każdym wieku

 

Inicjatywa nr 6: Wehikuł czasu do cieszanowskiej krainy zabawek

Inicjator: Urszula Kopeć-Zaborniak, Tomasz Róg, Małgorzata Mizyn, Anna Herda

Opis inicjatywy: Projekt związany z odkrywaniem historii regionalnej, nieistniejącej już od 30 lat fabryki zabawek. Połączenie zajęć warsztatowych z tworzenia zabawek, spotkań w szkołach z dawnymi pracownikami, wywiadów z pracownikami oraz prezentacji dawnych zabawek w
formie wystawy.

Odbyły się:
- spotkanie otwarte seniorów z dziećmi,
- warsztaty zabawkarskie,
- wystawa.

Odbiorcy inicjatywy: seniorzy, w szczególności byli pracownicy, mieszkańcy związani z fabryką. warsztatową grupa to dzieci w wieku 8-10 lat.

 

Inicjatywa nr 7: Letnia Szkoła Tradycji

Inicjator: Władysława Sitarz, Anna Kłysewicz, Anita Wolanin

Opis inicjatywy: Seria spotkań i zajęć warsztatowych pod chmurką w cieszanowskim parku, połączone z integracyjnymi, międzypokoleniowymi
zabawami z czasów "babci i dziadka". W projekt zaangażowani byli seniorzy chcący dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą.
Odbyły się warsztaty:
- papieroplastyki,
- tworzenia lalek motanek,
- tworzenia zabawek z włóczki.

Odbiorcy inicjatywy:seniorzy i dzieci

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
Fot. zdjęcia z realizacji projektu Zdjęcia z realizacji projektu