Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli

Data publikacji: 30.03.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

W ramach projektu „Mój-Twój-Nasz kawałek kultury” zrealizowano trzy inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Miedźna.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli
Fot. zdjęcia z realizacji projektu kobieta z trójką dzieci przy stole

Inicjatywa nr 1: Temat Rzeka

Inicjator: Magdalena Michna - Czyrwik, Andrzej Czyrwik

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na wdrożeniu wydarzenia kulturalnego o tematyce związanej z wodą oraz rzeką Wisłą, stanowiącą ważny element środowiska naturalnego w gminie.Wydarzenie zachęcała lokalną społeczność do prezentowania własnej działalności artystycznej, integracji, aktywności intelektualnej i fizycznej na łonie natury
oraz wspólnego wyciszenia i relaksu. Główne działania zaplanowane w ramach inicjatywy to: a. Konkurs fotograficzny dla mieszkańców Gminy Miedźna, związany z Doliną Górnej Wisły, b. Konkursy plastyczne dla dzieci o tematyce związanej z rzeką Wisłą; Jednodniowe wydarzenie kulturalne pt. “Temat rzeka” organizowane w przestrzeni otwartej przy Centrum Kultury w Woli (zapewniony dostęp dla
osób z niepełnosprawnością) mające na celu niwelowanie negatywnych skutków pandemii poprzez: spędzanie wolnego czasu w przestrzeni otwartej, integracja lokalnej społeczności poprzez organizację zajęć dla dorosłych oraz dzieci (artystyczne warsztaty “Wodne odbitki w technice monotypii” i “Amulety wodne”, teatrzyk Kamishibai dla najmłodszych - słuchanie “Bajki o Wiśle”, “Bajki o żabach”, “Jak żyje Ziemia” oraz warsztaty robienia teatrzyku Kamishibai z papieru, warsztaty z gier planszowych, łamigłówek puzzli itp. dostosowane do różnych kategorii wiekowych, kreatywne warsztaty wodne obejmujące m.in.: stymulację sensoryczną przy użyciu
strumienia wody, doświadczenia, naukę wrażliwości na otaczające dźwięki, artystyczne warsztaty kreatywne o tematyce związanej z wodą (eksperymenty z wodą: wędrująca barwna woda, woda i olej, papier i woda, pieprz i mydło, torebka i ołówki, ukryte w bryle lodu, prace manualne związane z rzeką: malowanie rzeki na rolce papieru, kolorowanki), bezpośredni kontakt lokalnej społeczności z działaniami artystycznymi (wystawa połączona z wręczeniem nagród autorom zwycięskich prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny oraz konkursy plastyczne).

Odbiorcy inicjatywy: dzieci, młodzież i dorośli

 

Inicjatywa nr 2: W harcerstwie zakochaj się

Inicjator: Katarzyna Płużek, Natalia Krasoń, Dawid Tobiczyk, Bartosz Pustelnik

Opis inicjatywy: Inicjatywa aktywnego ruchu harcerskiego wyłonionego z potencjału kulturowego, który chce podzielić się z lokalną społecznością kulturalną działalnością harcerzy. Przeprowadzone zostały warsztaty tematyczne:
a. Ekokultura - warsztaty pszczelarskie- poznanie życia pszczoły i efektów pracy pszczelego ula w myśl ,,harcerz jest pracowity jak pszczoła” oraz zaakcentowanie tradycji pszczelarstwa i miodu, od którego pochodzi nazwa naszej Gminy- Miedźna oraz nazwa nagrody kulturalnej "Miedźniański Ul". b.malarskie- nauka wyrażania emocji poprzez obrazy- w myśl "Jak wyobrażam sobie harcerstwo”
c.fotograficzne- nauka technik fotografii- w myśl "Z harcerstwem mi do twarzy”.
Kolejnym elementem inicjatywy była gra terenowa, która składała  się z takich zadań jak: poznanie szyfru związanego z kulturą harcerstwa oraz rozszyfrowanie zapisów, nauka węzłów harcerskich, rozwiązanie krótkiego quizu o historii gminy Miedźna, poznanie munduru i jego elementów, nauka symboliki krzyża harcerskiego i lilijki oraz aktywności sprawnościowe. Podsumowaniem inicjatywy było zorganizowanie integracyjnego ogniska i wyróżnienie najlepszych uczestników imprezy. Wszystkie działania kulturalne harcerzy były doskonałym narzędziem integracji międzyludzkich i budowaniem tożsamości lokalnej, które wzmocnią więzi lokalne.

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci oraz młodzież


Inicjatywa nr 3: Młodzi „Przebudzeni” dla mieszkańców gminy Miedźna

Inicjator: Aleksandra Jankowska-Ulczok, Natalia Ulczok.

Opis inicjatywy:Wydarzenie miało charakter spotkania plenerowego, który stworzył naturalną okazję do interakcji międzyludzkich i budowania więzi rodzin, pokoleń i całej społeczności lokalnej. Organizatorzy zapewnili atrakcje dla starszych oraz dla najmłodszych, dla których przewidziano profesjonalne animacje pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, które były także okazją do integracji rodziców i dzieci. Odbyły się spotkania podkreślające rolę kultury, która jest pretekstem do samorozwoju człowieka. W ramach inicjatywy odbyła się również inscenizacja artystyczna, która skupiła się wobec wartości, siły i piękna człowieka. Na finał spotkania odbył się koncert muzyczny przygotowany specjalnie dla mieszkańców Gminy Miedźna, będący wspaniałą atrakcją i miłym
spotkaniem z kulturą.

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci oraz młodzież