Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości

Data publikacji: 14.04.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

W ramach projektu „Wkręceni w kulturę” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Pakość.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu Grupa Aktorów pozuje do zdjęcia

Inicjatywa nr 1: Szukanie emocji dziecka – budowa ciała i umysłu dla poszukiwania szczęścia i równowagi (warsztaty teatralne zakończone
spektaklem)

Inicjator: Kamila Błaszczyk

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było odkrycie talentów i rozwijanie wrażliwości oraz uzdolnień artystycznych dzieci poprzez przeprowadzenie
warsztatów teatralnych. Inicjatywa polegała na przeprowadzenie pięciu około 2 godzinnych warsztatów teatralnych dla grupy uczniów.
Warsztaty poprowadził profesjonalny aktor - Dawid Kartasiewicz przez 5 kolejnych dni. Po wystawionym spektaklu odbyło się spotkanie autorskie z reżyserem, aktorami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi.

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci i młodzież

 

Inicjatywa nr 2: Literacko, muzycznie i lirycznie…

Inicjator: Anna Pańka

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było odkrywanie pasji czytelniczych, pokazanie form przekazywania słowa pisanego, integracja lokalnej społeczności. W trakcie inicjatywy zorganizowano dwa spotkania ze współczesnymi pisarzami zakończone warsztatami literackimi oraz jedno spotkanie z poezją śpiewaną.

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa przeznaczona była dla młodzieży, dorosłych, seniorów.

 

Inicjatywa nr 3: W tanecznym kręgu

Inicjator: Urszula Grupa

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było upowszechnianie wśród seniorów tańca jako formy wyrażania pozytywnych emocji i sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu. Podczas trwania inicjatywy przeprowadzono warsztaty taneczne z instruktorem oraz występ uczestników podczas Koncertu dla Seniora i koncertu z okazji X-lecia UTW w Pakości.

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa przeznaczona była dla seniorów

 

Inicjatywa nr 4: Artystyczna jesień seniora

Inicjator: Eleonora Kapczyńska

Opis inicjatywy: Celem inicjatywy było upowszechnianie ciekawych wzorów spędzania wolnego czasu, integracja międzypokoleniowa oraz zaangażowanie seniorów w działalność kulturalną. Inicjatywa polegała na organizacji warsztatów wokalnych dla seniorów, spotkanie z artystą malarzem w celu poznania różnych technik plastycznych, i trendów malarskich, organizacji międzypokoleniowych warsztatów plastycznych i pleneru malarskiego oraz wystawa pn. Seniorzy z pasją podczas Koncertu dla Seniora podsumowującego Inicjatywę

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.

 

Inicjatywa nr 5: Garncarstwo zaginiony zawód

Inicjator: Ireneusz Mróz

Opis inicjatywy: Celem zadania było przypomnienie starszym mieszkańcom wsi Rybitwy jednego z najstarszych rzemiosł. Młodszych wzięli udział w warsztatach garncarskich. W ramach integracji międzypokoleniowej uczestnicy przygotowali będziemy dania regionalne. 

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy oraz mieszkających na terenie gminy obywatele Ukrainy