Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie

Data publikacji: 13.04.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

W ramach projektu „Otwieramy się na siebie” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Golczewo.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu

Inicjatywa nr 1: Poza siecią

Inicjator: Anna Przychodzeń

Opis inicjatywy: Event, którego głównym motywem inicjatywy była siatka.
Siatka jako część akcesoriów do gry w piłkę siatkową, siatka pająka lub siatka na zakupy. Wydarzenie odbyło się na plaży miejskiej w
Golczewie, gdzie stworzono trzy stanowiska łączące jeden motyw jakim jest – siatka. Pierwsze stanowisko dotyczące siatki na zakupy –
warsztaty ekologiczne, podczas których z odpadów stworzono siatkę na zakupy. Drugie stanowisko to siatka w rozumieniu akcesoriów do gry w piłkę siatkową. W tej części zorganizowano turniej plażowej piłki siatkowej, który zaangażował młodzież, osoby dorosłe i seniorów. Trzecim punktem wydarzenia była instalacja performatywna przygotowana we współpracy z dziećmi i młodzieżą podczas dnia warsztatowego  Plenerowy pokaz był również osnuty wokół motywu sieci - złożonych relacji między ludźmi i zjawiskami na świecie.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Gminy Golczewo

 

Inicjatywa nr 2: Nakręceni na Golczewo”

Inicjator: Marta Wiśniewska

Opis inicjatywy: Trzydniowy projekt, który zaktywizował dzieci i młodzież
gm. Golczewo poprzez muzykę i taniec. W trakcie działania odbyły się warsztaty taneczne, podczas których uczestnicy stworzyli choreografię
taneczną, trzeci dzień warsztatów z– nagranie w plenerze w miejscach charakterystycznych dla Golczewa. Projekt łączył w sobie zajęcia taneczne, prace przy muzyce i bardzo atrakcyjną dla dzieci pracę przed obiektywem kamery.

Odbiorcy inicjatywy: MIeszkańcy Golczewa

 

Inicjatywa nr 3: Kwiatowe Cuda Wianki

Inicjator: Sylwia Kamińska

Opis inicjatywy: Przeprowadzono warsztaty florystyczne, warsztaty recyklingowe oraz zorganizowano konkurs na najładniejszy, najbardziej
ukwiecony ogród. Działanie miało na celu przybliżenie kultury upiększania ogrodów, balkonów kwiatowym kompozycjami zgodnie z
wiejskim tradycjami.

Odbiorcy inicjatywy: Wszyscy mieszkańcy sołectw gminy Golczewo

 

Inicjatywa nr 4: Wszyscy jesteśmy tacy sami

Inicjator: Iwona Kwiatkowska

Opis inicjatywy: Głównym celem projektu było zintegrowanie osób ze
szczególnymi potrzebami z osobami pełnosprawnymi. W ramach działania zorganizowano otwarte wydarzenie o rodzinnym charakterze dla wszystkich mieszkańców. Głównym elementem była plenerowa instalacja złożona z punktów warsztatowych, tworzących grę interaktywną dla wszystkich chętnych. Poprzez gry i zabawy osoby pełnosprawne pod okiem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz animatorów mogły „wejść w świat” osoby niepełnosprawnej. Stworzono m.in. tor przeszkód, który każdy mógł pokonać np. w specjalnych okularach itp. i tym samym doświadczyć uczucia osób z dysfunkcją. Podczas wydarzenia został przeprowadzony panel dyskusyjny ze szczególnym nastawieniem na dorosłych, kadrę szkoły i instytucji kultury w gminie z savoir-vivru w relacjach z osobami niepełnosprawnymi. Wydarzenie zwieńczono występem artystycznym zespołu złożonego z artystów niepełnosprawnych.

Odbiorcy inicjatywy: MIeszkańcy gminy Golczewo

 

Inicjatywa nr 5: Letnia Akademia Teatralna

Inicjator: Beata Cieślak

Opis inicjatywy: Inicjatywa zakładała przeprowadzenie tygodniowego warsztatu teatralnego dla dzieci i młodzieży z gminy Golczewo. Cykl warsztatowy zwieńczono plenerowym pokazem teatralnym (pokazanym w trzech różnych wsiach gminy). Młodzi aktorzy objechali ze swoim spektaklem okoliczne wioski. Pokazy we wsiach były pewnego rodzaju świętem, gromadzącym lokalną społeczność

Odbiorcy inicjatywy: Młodzież gminy Golczewo

 

Inicjatywa nr 6: Poezja jest dobra na wszystko

Inicjator: Maria Chodoń

Opis inicjatywy: Zadanie zrealizowano w dwóch etapach. Pierwszym etapem było wydanie tomiku poezji lokalnej pisarki. W publikacji zawarto wiersze nawiązujące do historii i kultury mieszkańców Gminy Golczewo i problemów świata współczesnego. Drugi etap składał się ze spotkań autorskich: z dziećmi i młodzieżą i mieszkańcami. 

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Golczewo