Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie

Data publikacji: 13.04.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

W ramach projektu „Razem dla kultury” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Przeworno.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu Grupa dzieci podczas warsztatów teatralnych

Inicjatywa nr 1: Tanecznym krokiem z Gokiem

Inicjator: Justyna Gałuszka

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na organizacji cyklu zajęć tanecznych dla dzieci, które odbywały się przez 7 tygodni września i października. Podczas zajęć dzieci uczyly się tańca, który zaprezentowały podczas finałowego wydarzenia. Finałowe wydarzenie składało się z: pokazu tańca oraz w prezentacji zdjęć i nagrań wideo z realizacji zajęć. Dzięki temu zaproszeni goście mieli możliwość zobaczyć jak dzieci zdobywały nowe umiejętności.Inicjatywa adresowana jest do dzieci z gminy Przeworno, a także do osób dorosłych i seniorów, którzy będą mogli zobaczyć pokaz tańca
przygotowany przez dzieci.

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa adresowana była do dzieci z gminy Przeworno

 

Inicjatywa nr 2: Wieczór z kulturą

Inicjator: Tomasz Błażejewski i Paweł Kwaśniak

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na organizacji koncertu dla mieszkańców gminy. Wydarzenie o rodzinnym charakterze, przez realizację którego staraliśmy się ożywić wśród społeczności lokalnej chęć obcowania z kulturą.
Podczas koncertu mieszkańcy mogli usłyszeć znane przeboje m.in. Jantar, Villas, Jarockiej oraz przeboje muzyki filmowej.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy giminy Przeworno

 

Inicjatywa nr 3: Ludowe Granie

Inicjator: Kamil Kamiński 

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na organizacji przeglądu piosenek ludowych. W wydarzeniu wzięły udział okoliczne zespoły ludowe. Wydarzenie stanowiło promocję lokalnych twórców oraz umożliwiło społeczności lokalnej integrację przy muzyce "na żywo”. Przegląd umożliwił wspólne, rodzinne spędzanie czasu i przywrócenie sąsiedzkich więzi, które nie były pielęgnowane podczas pandemii. Ponadto zorganizowane zostały warsztaty muzyczne dla najmłodszych mieszkańców Romanowa i okolicznych miejscowości.   Na wydarzenie zostaną zaproszeni
przede wszystkim mieszkańcy pobliskich 6 miejscowości.

Odbiorcy inicjatywy: Dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy z miejscowości Romanów.

 

Inicjatywa nr 4: Jesienne spotkania z kulturą

Inicjator: Anna Bura

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zostały zorganizowane:
- Warsztaty teatralne dla dzieci, podczas których dzieci mogły zapoznać się z budową lalkowych postaci, które następnie wykorzystały w trakcie odgrywania własnych scenek w przedstawieniu. Po zakończeniu warsztatów dzieci miały możliwość obejrzenia spektaklu.
- Rodzinne warsztaty kreatywne. Celem warsztatów była nauka wykonywania kwiatów z bibuły oraz wianków z ziół. Mieszkańcy zdobyte
umiejętności wykorzystali podczas lokalnej tradycji tworzenia wieńców dożynkowych oraz palmy wielkanocnej.

Odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa polegała na zorganizowaniu cyklu wydarzeń kulturalnych, które były adresowane do wszystkich mieszkańców Cierpic oraz okolicznych miejscowości.

 

Inicjatywa nr 5: Pożegnanie lata z kulturą

Inicjator: Bernadetta Smela, Bożena Borkowska

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zorganizowano wydarzenie o charakterze międzypokoleniowym. W ramach wydarzenia odbyły się:
- Interaktywny spektakl teatralny adresowany do dzieci i młodzieży,
- Koncert - przegląd piosenek mający na celu zintegrowanie pokoleń oraz dający możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu z muzyką na żywo.
- Warsztaty rękodzieła - nauka wyplatania wieńców dożynkowych stanowiąca lokalną tradycję.

Odbiorcy inicjatywy: MIeszkańcy gminy Przeworno

 

Inicjatywa nr 6: Warszawy Teatralne

Inicjator: Kazimierz Sęga

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na zorganizowaniu cyklu warsztatów teatralnych dla dzieci. Warsztaty odbywały się przez 7 tygodni i zakończone zostały pokazem spektaklu dla wszystkich mieszkańców Krzywiny i okolicznych miejscowości. Podczas warsztatów dzieci zostały zapoznane z
tym jak przygotować spektakl teatralny oraz wykonali scenografie i stroje niezbędne do przedstawienia. Zajęcia poprowadził lokalny nauczyciel muzyki i plastyki, który jest osobą doświadczoną przy organizacji tego typu wydarzeń.

Odbiorcy inicjatywy: MIeszkańcy Krzywiny