Baza raportów

W bazie gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych oraz raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Formularz wyszukiwania w ramach: Baza raportów

Baza raportów

Wyników: 586
Badania
MUZEA I COVID-19
Tytuł: La reputazione online di musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della cultura italiani - Report relativo al mese di maggio 2020
Autor: Politecnico di Milano
Rok: 2020
Badania
Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?
Tytuł: Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?
Autor: Instytut Badań Organizacji Kultury
Rok: 2020
Badania
Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce
Tytuł: Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce
Autor: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS; Andrzej Stawicki; Izabela Pastuszko; llona Woźniak-Kostecka
Rok: 2020
Badania
Europejski Sondaż Społeczny 2002-2018/19
Tytuł: Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2018/19
Autor: Paweł B. Sztabiński, Franciszek Sztabiński, Dariusz Przybysz, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFIS PAN)
Rok: 2020
Badania
Nastolatki 3.0
Tytuł: Nastolatki 3.0 Raport z ogólnopolskiego badania uczniów
Autor: NASK
Rok: 2019
Badania
Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation
Tytuł: Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation
Autor: European Commission
Rok: 2019
Badania
Muzea w 2018 roku
Tytuł: Muzea w 2018 roku
Autor: NIMOZ
Rok: 2019
Badania
Polski rynek muzyczny
Tytuł: Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego
Autor: MKIDN
Rok: 2019
Badania
Wpływ uczestnictwa w kulturze na samopoczucie
Tytuł: Spokojne i zebrane. Muzea i galerie: Niewykorzystane źródła dobrostanu w Wielkiej Brytanii (Calm and collected. Museum and galleries: The UK's untapped wellbeing resource?)
Autor: Art Fund
Rok: 2019
Badania
Ocena instytucji kulturalnych w Wielkiej Brytanii
Tytuł: Równość, różnorodność a certyfikat kreatywności. Sprawozdanie 2017-2018 (Equality, diversity and the creative case. A data report, 2017-2018)
Autor: Arts Council England
Rok: 2019
Badania
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Tytuł: Prze-projektowując dostęp do dziedzictwa kulturowego w celu szerszego uczestnictwa w ochronie, (ponownym) wykorzystaniu i zarządzaniu kulturą europejską [(Re-)designing access to cultural heriatage for a wider participation in preservation, (Re-)use and managment of european culture]
Autor: Reach Culture
Rok: 2019
Badania
Cyfrowe obywatelstwo dzieci w rejonie Azja-Pacyfik
Tytuł: Cyfrowe dzieci w rejonie Azja-Pacyfik. Rozważania nad cyfrowym obywatelstwem dzieci (Digital Kids Asia-Pacific. Insights into children's digital citizenship)
Autor: UNESDOC - UNESCO Digital Library
Rok: 2019