Raporty

RAPORT: ARCHITEKTEM SIĘ BYWA
Badania

RAPORT: ARCHITEKTEM SIĘ BYWA

Tytuł: Architektem się bywa. Raport z badania jakościowego warszawskich architektów Autor: Maciej Frąckowiak, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i...

RAPORT: NOWA PUBLICZNOŚĆ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – DOBRE PRAKTYKI
Badania

RAPORT: NOWA PUBLICZNOŚĆ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – DOBRE PRAKTYKI

Tytuł: Cultural Heritage Innovative Audience Development. Best practices from across Europe and beyond Autor: Economía Creativa Consultancy Rok: 2018

RAPORT: AKTYWNOŚCI I DOŚWIADCZENIA POLAKÓW W 2017 R.
Badania

RAPORT: AKTYWNOŚCI I DOŚWIADCZENIA POLAKÓW W 2017 R.

Tytuł: Aktywności i doświadczenia Polaków w 2017 roku Autor: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej Rok: 2018

RODZĄCY SIĘ KAPITAŁ KULTUROWY W MIEŚCIE – SPOJRZENIE NA LONDYN I BRUKSELĘ
Badania

RODZĄCY SIĘ KAPITAŁ KULTUROWY W MIEŚCIE – SPOJRZENIE NA LONDYN I BRUKSELĘ

Tytuł: EMERGING CULTURAL CAPITAL IN THE CITY: PROFILING LONDON AND BRUSSELS Autor: Mike Savage, Laurie Hanquinet, Niall Cunningham, Johs Hjellbrekke INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND...

RAPORT O STANIE ZACHOWANIA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH W POLSCE
Badania

RAPORT O STANIE ZACHOWANIA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH W POLSCE

Tytuł: Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (ksiegi rejestru A i C) Autor: Narodowy Instytut Dziedzictwa Rok: 2017

RAPORT: PRZE-KSZTAŁCANIE POLITYK KULTUROWYCH
Badania

RAPORT: PRZE-KSZTAŁCANIE POLITYK KULTUROWYCH

Tytuł: RE | SHAPING CULTURAL POLICIES. Monitoring the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions Autor: UNESCO Rok: 2017

RAPORT: DOSTĘP DO KULTURY W UNII EUROPEJSKIEJ
Badania

RAPORT: DOSTĘP DO KULTURY W UNII EUROPEJSKIEJ

Tytuł: Access to Culture in the European Union Autor: Magdalena Pasikowska-Schnass (Members' Research Service), Directorate-General for Parliamentary Research Service Rok: 2017

RAPORT: OCENA UŻYTECZNOŚCI PROGRAMU DOBRY WZÓR
Badania

RAPORT: OCENA UŻYTECZNOŚCI PROGRAMU DOBRY WZÓR

Tytuł: Ocena użyteczności programu Dobry Wzór w promowaniu przez przedsiębiorców swoich projektów, produktów i firm Autor: Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Fundacja CBOS...

RAPORT: SUKCES W ZAWODZIE PROJEKTANTA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
Badania

RAPORT: SUKCES W ZAWODZIE PROJEKTANTA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Tytuł: Sukces w zawodzie projektanta wzornictwa przemysłowego: czynniki i mechanizmy wpływające na efektywną współpracę między projektantami i przedsiębiorcami wdrażającymi nowe...

RAPORT: ZAPROJEKTOWANE W POLSCE
Badania

RAPORT: ZAPROJEKTOWANE W POLSCE

Tytuł: Zaprojektowane w Polsce. Analiza potencjału ekonomicznego polskiego rynku wzornictwa Autor: Łódź Design Festival Rok: 2017

RAPORT: KULTURA, BIZNES, APLIKACJE
Badania

RAPORT: KULTURA, BIZNES, APLIKACJE

Tytuł: KULTURA, BIZNES, APLIKACJE. Historie sukcesu polskich aplikacji i gier mobilnych Autor: Fundacja Culture Shock Rok: 2017

RAPORT: MODELE ORKIESTR POLSKICH
Badania

RAPORT: MODELE ORKIESTR POLSKICH

Tytuł: Modele orkiestr polskich – raport 2017  Autor: Jan Roguz  Rok: 2017