Baza raportów

W bazie gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych oraz raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Formularz wyszukiwania w ramach: Baza raportów

Baza raportów

Wyników: 579
Badania
Polski rynek muzyczny
Tytuł: Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego
Autor: MKIDN
Rok: 2019
Badania
Wpływ uczestnictwa w kulturze na samopoczucie
Tytuł: Spokojne i zebrane. Muzea i galerie: Niewykorzystane źródła dobrostanu w Wielkiej Brytanii (Calm and collected. Museum and galleries: The UK's untapped wellbeing resource?)
Autor: Art Fund
Rok: 2019
Badania
Ocena instytucji kulturalnych w Wielkiej Brytanii
Tytuł: Równość, różnorodność a certyfikat kreatywności. Sprawozdanie 2017-2018 (Equality, diversity and the creative case. A data report, 2017-2018)
Autor: Arts Council England
Rok: 2019
Badania
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Tytuł: Prze-projektowując dostęp do dziedzictwa kulturowego w celu szerszego uczestnictwa w ochronie, (ponownym) wykorzystaniu i zarządzaniu kulturą europejską [(Re-)designing access to cultural heriatage for a wider participation in preservation, (Re-)use and managment of european culture]
Autor: Reach Culture
Rok: 2019
Badania
Cyfrowe obywatelstwo dzieci w rejonie Azja-Pacyfik
Tytuł: Cyfrowe dzieci w rejonie Azja-Pacyfik. Rozważania nad cyfrowym obywatelstwem dzieci (Digital Kids Asia-Pacific. Insights into children's digital citizenship)
Autor: UNESDOC - UNESCO Digital Library
Rok: 2019
Badania
Uczestnictwo mieszkańców Warszawy w kulturze
Tytuł: Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze
Autor: Miasto Stołeczne Warszawa
Rok: 2019
Badania
Członkostwo w UE i wybory do Parlamentu Europejskiego
Tytuł: Poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej i zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego
Autor: CBOS
Rok: 2019
Badania
Krakowski odbiorca kultury
Tytuł: Krakowski odbiorca kultury
Autor: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim
Rok: 2019
Badania
Statystyka kultury w Europie – edycja 2019
Tytuł: Culture statistics - edition 2019
Autor: Eurostat
Rok: 2019
Badania
Raport: Amatorski znaczy miłośniczy – raport z jakościowego badania amatorskiego ruchu teatralnego
Tytuł: Amatorski znaczy miłośniczy – raport z jakościowego badania amatorskiego ruchu teatralnego
Autor: Narodowe Centrum Kultury
Rok: 2019
Badania
Pamięć o Powstaniu Warszawskim. Komunikat z badań
Tytuł: Pamięć o Powstaniu Warszawskim
Autor: Narodowe Centrum Kultury
Rok: 2019
Badania
Globalny rynek sportów elektronicznych na rok 2018
Tytuł: Raport z globalnego rynku sportów elektronicznych na rok 2018 (Global esprts market report)
Autor: Newzoo
Rok: 2018