Baza raportów

Raporty w bazie pochodzą z polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, firm badawczych oraz od indywidualnych pracowników/czek naukowych i badaczy/ek. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania. Zapraszamy do wsparcia wymiany wiedzy, poprzez zgłoszenie swojego raportu lub publikacji do bazy NCK. Pragniemy zbudować żywą sieć przepływu wiedzy użytecznej w działaniach na rzecz kultury. Propozycje raportów do umieszczenia w bazie prosimy wysyłać na adres bazaraportow@nck.pl wraz z informacją o autorkach/autorach oraz opisem metodologii, w tym: okres realizacji, zastosowana technika badawcza, schemat doboru próby i jej wielkość.
Formularz wyszukiwania w ramach: Baza raportów

Baza raportów

Wyników: 599
Badania
Rola przemysłów kreatywnych w gospodarce i możliwości wsparcia publicznego
Tytuł: Rola przemysłów kreatywnych w gospodarce i możliwości wsparcia publicznego
Autor: Polski Instytut Ekonomiczny
Rok: 2023
Badania
Nastolatki 3.0
Tytuł: Nastolatki 3.0
Autor: NASK
Rok: 2023
Badania
Culture | 2030 indicators
Tytuł: Culture | 2030 indicators
Autor: UNESCO
Rok: 2019
Badania
Enhancing youth participation in urban governance through city youth councils
Tytuł: Enhancing youth participation in urban governance through city youth councils
Autor: UNESCO
Rok: 2023
Badania
Droga do czytelnika. Diagnoza potrzeb dziecięcego odbiory wydarzeń kulturalnych
Tytuł: Droga do czytelnika. Diagnoza potrzeb dziecięcego odbiorcy wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji czytelnictwa
Autor: Agnieszka Karp-Szymańska
Rok: 2023
Badania
Raport skrócony Kultura nadmiaru w perspektywie lokalnych instytucji
Tytuł: Raport skrócony Kultura nadmiaru w perspektywie lokalnych instytucji
Autor: Narodowe Centrum Kultury
Rok: 2023
Badania
Raport skrócony o wzorach i autorytetach młodych społeczników
Tytuł: Raport skrócony o wzorach i autorytetach młodych społeczników
Autor: Narodowe Centrum Kultury
Rok: 2023
Badania
Raport skrócony o kulturze w życiu dzieci i młodzieży
Tytuł: Raport skrócony o kulturze w życiu dzieci i młodzieży
Autor: Narodowe Centrum Kultury
Rok: 2023
Badania
Infrastruktura i bezpieczeństwo 2019-2022
Tytuł: Infrastruktura i bezpieczeństwo 2019-2022
Autor: Narodowy Instytut Muzeów
Rok: 2023
Badania
Social, health, and economic impacts of the COVID-19 pandemic and the epidemiological control measures
Tytuł: Social, health, and economic impacts of the COVID-19 pandemic and the epidemiological control measures
Autor: De Gruyter
Rok: 2023
Badania
Empowering creativity: implementing the UNESCO 1980. Recommendation Concerning the Status of the Artist; 5th global consultation.
Tytuł: Empowering creativity: implementing the UNESCO 1980. Recommendation Concerning the Status of the Artist; 5th global consultation
Autor: UNESCO
Rok: 2023
Badania
Wirtualna jesień życia
Tytuł: Wirtualna jesień życia. Rozważania o roli gier cyfrowych w życiu osób starszych
Autor: dr Damian Gałuszka
Rok: 2023