Raporty

Raport: Jarocin Festiwal 2017
Badania

Raport: Jarocin Festiwal 2017

Tytuł: Jarocin Festiwal 2017 Autor: Regionalne Obserwatorium Kultury UAM Rok: 2017

Raport: Muzea i przemysły kreatywne
Badania

Raport: Muzea i przemysły kreatywne

Tytuł: Muzea i przemysły kreatywne: praca w toku (Museums and Creative Industries: In Progress) Autor: Ineta Zelča Sīmansone (kierownik projektu) i in., NEMO Working Group...

Raport: Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku
Badania

Raport: Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku

Tytuł: Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku Autor: Biblioteka Narodowa Rok: 2018

Raport: Finansowanie zwrotne w sektorze kultury i sztuki
Badania

Raport: Finansowanie zwrotne w sektorze kultury i sztuki

Tytuł: Repayable Finance in the Arts and Cultural Sector Autor: Nesta Rok: 2018

Raport końcowy: Praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej
Badania

Raport końcowy: Praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej

Tytuł: Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014 Autor: Małopolski Instytut Kultury Rok: 2018

Raport: Rynek sztuki 2018
Badania

Raport: Rynek sztuki 2018

Tytuł: The Art Market 2018 Autor: Clare McAndrew, ART BASEL i UBS Rok: 2018

Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim
Badania

Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim

Tytuł: Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim Autor: Mazowiecki Instytut Kultury i Fundacja Obserwatorium Rok: 2017

Raport: Panikuj! Klasa społeczna, gust i nierówności w przemysłach kreatywnych
Badania

Raport: Panikuj! Klasa społeczna, gust i nierówności w przemysłach kreatywnych

Tytuł: Panic! Social Class, Taste and Inequalities in the Creative Industries (2018) Autor: Dave O'Brien, Orian Brook i Mark Taylor, Create London, Barbican Centre i Arts Emergency...

Raport: Wielkanoc 2018
Badania

Raport: Wielkanoc 2018

Tytuł: Wielkanoc 2018 Autor: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej Rok: 2018

Raport: Kultura jest cyfrowa
Badania

Raport: Kultura jest cyfrowa

Tytuł: Culture is Digital. Using Technology to Drive Audience Engagement, Boosting the Digital Capability of Cultural Organisations and Unleashing the Creative Potential of Technology Autor: Matt...

Raport: Zabytek i jego otoczenie
Badania

Raport: Zabytek i jego otoczenie

Tytuł: Zabytek i jego otoczenie. Wpływ obiektu zabytkowego na atrakcyjność turystyczną i kulturalną miasta powiatowego, gminy, powiatu - studium przypadków z wybranych gmin i powiatów woj....

Raport: Kultura eksperymentalna
Badania

Raport: Kultura eksperymentalna

Tytuł: Experimental Culture: A Horizon Scan for the Arts and Culture Sector Autor: Nesta Rok: 2018