Zespoły eksperckie

Zespoły Eksperckie są ciałem doradczym Działu Badań i Analiz NCK. Członkowie zespołów są powoływani spośród wybitnych przedstawicieli środowisk kultury, sztuki i nauki polskiej. Celem poszczególnych zespołów jest wsparcie merytoryczne przy długofalowych programach badawczych, odnoszących się do istotnych obszarów polityki kulturalnej państwa.

Praca Zespołów polega na definiowaniu pól badawczych, formułowaniu pytań, które są podstawą założeń dla badań zlecanych przez NCK. Wyniki badań są analizowane i interpretowane w Dziale Badań i Analiz NCK.