Baza raportów

W bazie gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych oraz raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 586
Badania
Raport "Metody badania filmów dla dzieci"
Title: Metody badania filmów dla dzieci
Author: Marta Materska-Samek, Grzegorz Kata, Monika Zabrocka, Małgorzata Kotlińska
Year: 2022
Badania
Raport "Kultura w czasach pandemii COVID-19"
Title: Culture in times of COVID-19
Author: UNESCO, Departament Kultury i Turystyki - Abu Zabi
Year: 2022
Badania
Raport o stanie czytelnictwa książek w Polsce w II roku pandemii (2021–2022)
Title: Raport o stanie czytelnictwa książek w Polsce w II roku pandemii (2021–2022)
Author: Zofia Zasacka, Roman Chymkowski
Year: 2022
Badania
Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach
Title: Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach
Author: dr Anna Pluszyńska, Maria Konrad, Klara Korejba, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
Year: 2022
Badania
Nie-ludzcy pracownicy teatru. Znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych
Title: Nie-ludzcy pracownicy teatru. Znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych
Author: Instytut Badań Organizacji Kultury
Year: 2023
Badania
Pomoc polskiego społeczeństwa dla uchodźców z Ukrainy
Title: Pomoc polskiego społeczeństwa dla uchodźców z Ukrainy
Author: Polski Instytut Ekonomiczny
Year: 2022
Badania
Uczestnictwo w kulturze online
Title: Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych online w trakcie pandemii
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2022
Badania
Superfluous or desirable. About waste in the culture of excess
Title: An ethnographic study on the perception of waste in the culture of excess
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2021
Badania
Nowe biblioteki w starych budynkach
Title: New Libraries in Old Buildings: Creative Reuse
Author: Petra Hauke, Karen Latimer, Robert Niess
Year: 2021
Badania
Stan czytelnictwa książek w Polsce w I kwartale 2022 r. Wstępne wyniki
Title: Stan czytelnictwa książek w Polsce w I kwartale 2022 r. Wstępne wyniki
Author: Roman Chymkowski, Zofia Zasacka
Year: 2022
Badania
Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych
Title: Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych
Author: Beata Charycka, Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor
Year: 2021
Badania
Nastolatki 3.0
Title: Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów
Author: NASK
Year: 2021