Date of publication: 15.04.2024
Średni czas czytania 2 minutes
print

Raport „Nastolatki 3.0” przedstawia dane z piątej edycji ogólnopolskiego badania uczniów, rodziców i opiekunów, którego głównym celem była diagnoza zachowań polskich nastolatków w Internecie i ich opinii na temat sieci. Raport uzupełniono o deklaracje rodziców badanych nastolatków, aby skonfrontować ich wyobrażenia z rzeczywistymi praktykami młodych ludzi.

Nastolatki 3.0
Fot. Racool_studio/Freepik

W badaniu, zrealizowanym w IV kwartale 2022 r., wzięło udział 4984 uczniów (uczęszczających do 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz z 1 i 2 klasy szkoły ponadpodstawowej), a także 1255 rodziców i opiekunów prawnych ze 160 szkół w Polsce. Badanie zrealizowano metodą CAWI. W tym samym okresie uzupełniono je o analizę mediową, którą objęto osoby znajdujące się w przedziale wiekowym od 7 do 19 r. ż.

W raporcie zaprezentowano dane dotyczące m.in. czasu spędzanego w sieci w tym publikowania treści w mediach społecznościowych, dostępu do Internetu w szkole, kwestii cyberbezpieczeństwa oraz wiarygodności Internetu, a także kontroli rodzicielskiej czy sharentingu.

Z najnowszych danych wynika, że nastolatki spędzają w sieci nieco ponad 5,5 godziny dziennie w tygodniu i nieco ponad 6 godzin w dni wolne od zajęć szkolnych. Chętnie korzystają też z mediów społecznościowych, które wykorzystują najczęściej do słuchania muzyki, kontaktowania się z innymi czy po prostu spędzania czasu wolnego. Przebywając w sieci dostrzegają jednak wiążące się z tym zagrożenia – w szczególności: kradzieże danych i środków finansowych, włamania do smartfona lub komputera, cyberataki oraz udostępnianie danych osobowych.

Raport opublikowano na stronie Thinkstat.