Droga do czytelnika. Diagnoza potrzeb dziecięcego odbiory wydarzeń kulturalnych

Date of publication: 08.03.2024
Author: Agnieszka Karp-Szymańska
Średni czas czytania 2 minutes
print

Publikacja stanowi diagnozę potrzeb dzieci związaną z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych. Jest też próbą porównania dostrzeżonych przez rozmówców sposobów promocji czytelnictwa z potrzebami i oczekiwaniami najmłodszych oraz ich opiekunów.

W ramach badania zrealizowanego w 2023 r. przeprowadzono 96 wywiadów pogłębionych (IDI) z rodzicami dzieci od 3 do 10 r. ż. oraz 10 wywiadów pogłębionych z ekspertami z zakresu edukacji kulturalnej. Publikację opatrzono komentarzem ekspertki z obszaru psychologii.

W publikacji poruszono m.in. wątek najważniejszych potrzeb współczesnych dzieci i rodziców. Przedstawiono wnioski na temat czasu spędzanego w gronie rodzinnym, postrzegania przez rodziny oferty kulturalno-edukacyjnej oraz wydarzeń związanych z czytelnictwem. Omówiono również motywacje skłaniające rodziców i opiekunów dzieci do wyboru konkretnych inicjatyw.

Na postawie podjętej analizy Autorka wyróżniła pięć person odnoszących się do stylów rodzicielstwa – rodzica partnerskiego, inspirującego, asekurującego, zmęczonego i bliskościowego. Nakreśliła obszary i kierunki działań warte uwagi w kontekście zwiększenia efektywności projektów związanych z propagowaniem czytelnictwa. Wskazała też przykłady barier negatywnie oddziałujących na doświadczenia dzieci i rodziców, tworzące się w trakcie uczestnictwa w wydarzeniach.