Badania

Realizujemy projekty analityczno-diagnostyczne z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego.  Publikujemy komunikaty, raporty i infografiki. Efekty prac prezentujemy na konferencjach, seminariach, podczas debat oraz w formie publikacji naukowych.