Kultura nadmiaru

Badania

Analizujemy kulturowe aspekty wyrzucania wybranych przedmiotów.

Żyjemy w kulturze konsumpcjonizmu, czego skutki np.: w postaci zalewających naszą planetę odpadów, odczuwamy coraz boleśniej. Skala problemów jest alarmująca, dlatego badamy, w jaki sposób codziennie wyznaczamy granice użyteczności przedmiotów i jakie znaczenie w tym procesie mają posiadane kompetencje społeczno-kulturowe.